ENTREVISTA A CARLES ANDREU DOMINGO | 17/02/2010  RuralCat

Carles Andreu Domingo  "El futur passa per produir raïm de qualitat i equilibrar l'oferta a les necessitats del mercat"

Carles Andreu Domingo, viticultor i president de la DO Catalunya

Carles Andreu Domingo és viticultor i cap d'una explotació familiar agrària situada a Pira (Conca de Barberà), dedicada principalment al cultiu de la vinya i té un petit celler d'elaboració de cava i vi. Sempre ha participat en organismes i agrupacions (DO, ADV, Sectorials) dins el món del vi i actualment és president de la DO Catalunya. En aquesta entrevista ens comenta la seva visió de vitivinicultura actual a Catalunya i dóna algunes idees de futur per al sector.
El passat juliol, el DARP va presentar el Pla Sectorial de la Vinya i el Vi, que marca les línies que el sector ha de seguir els propers anys, què pensa d'aquesta iniciativa?
El pla sectorial fa una bona radiografia del sector de la vinya i del vi actual (excedents d'algunes varietats de raïms, falta de qualitat, desequilibri entre l'oferta i la demanda, etc.), que ens hauria de servir per discutir dins el sector sobre les mesures a prendre per sortir de la situació actual, sobretot dels preus d'algunes partides de raïm.
Com creu que les explotacions vitícoles a Catalunya han d'encarar la seva modernització i adequació al panorama actual de la vinya?
Crec que el nivell de modernització de les explotacions vitícoles catalanes és bastant bo. En els últims 10 o 15 anys s'han fet esforços molt importants en aquest sentit, reconeixent que encara ens queda molt de camí per fer.

"S'hauria de potenciar molt més la informació tècnica perquè és molt important"

Creu que el sector i les explotacions vitícoles tenen el suport i l'assessorament adequats per encarar les modificacions que vénen? Quines serien les principals demandes?
A través de la informació que rebem de les ADV i de les jornades tècniques que es van fent al llarg de tot l'any, el viticultor pot aconseguir un nivell d'assessorament, però s'hauria de potenciar molt més la informació tècnica perquè és molt important.
Creu que les explotacions de la seva zona tenen un nivell tecnològic apropiat? Quines són les principals dificultats per adquirir-lo?
Hi ha una sèrie d'explotacions que tenen un bon nivell tecnològic, perquè la seva dimensió els ho permet, però després hi ha explotacions més petites que els és molt difícil, degut a les seves petites dimensions, arribar a assolir un bon nivell. La solució passa per agrupar-se o per utilitzar les empreses de serveis de lloguer de maquinària.
Enguany és obligatòria l'aplicació de la traçabilitat en tots els sectors agroalimentaris, quina importància té a la producció de raïm i vi? Creu que pot beneficiar a viticultors i consumidors?
La traçabilitat a la vinya està en la primera fase d'implantació, per contra en el sector del vi, la traçabilitat està molt més instaurada. En el futur la traçabilitat serà un tema molt important, doncs dóna molta seguretat al consumidor i al mateix temps responsabilitza a tota la cadena de producció.
Quin paper creu que han de tenir les cooperatives en l'elaboració i comercialització de vi a Catalunya? Quins reptes creu que ha d'abordar en el futur?
A Catalunya i dins el sector del vi, el moviment cooperatiu durant el segle passat va tenir un pes molt important que ha servit perquè la vinya encara estigui present en molts indrets del país. Però actualment crec que el sector cooperatiu té un repte molt important de cara al futur, que és la comercialització del producte acabat (hi ha alguns cellers cooperatius que ja ho fan, encara que són un minoria) i la reestructuració del sector.
Com veu el comerç del raïm a Catalunya?
Està passant per un moment molt difícil, perquè per molt d'esforç que s'hagi fet per produir raïm de qualitat, el desequilibri que s'ha generat en els darrers anys entre l'oferta i la demanda ha provocat una caiguda del preu del raïm molt important. El futur passa per produir raïm de qualitat i equilibrar l'oferta a les necessitats del mercat.

"El primer que ha de ser un vi és molt bo, si a més és ecològic molt millor"

Parlant una mica de producció, creu factibles i rendibles en la situació actual les explotacions de viticultura ecològica?
Jo tinc un amic elaborador de vi ecològic que diu 'el primer que ha de ser un vi és molt bo, si a més és ecològic molt millor'. A Catalunya tenim bons exemples de cellers ecològics i que són capdavanters a nivell estatal.
Creu d'interès i factible comercialment l'explotació vitícola en règim de producció integrada?
Crec que el futur de totes les explotacions vitícoles de Catalunya, passarà per la producció integrada o ecològica, perquè és una manera molt més racional de treballar i respectuosa amb l'entorn del qual en gaudim tots i en vivim nosaltres.
Quines són les principals dificultats que es plantegen actualment en el control de plagues i malalties en el conreu de la vinya?
Les principals dificultats que tenim actualment són sobretot les malalties de la fusta, els nematodos i virus, etc., per la seva dificultat a l'hora de lluitar eficaçment.

Informació relacionada