ENTREVISTA AMB MIQUEL BORRÀS | 17/02/2010  RuralCat

Miquel Borràs  "L'horitzó del sector de l'ametller està patint una transformació molt positiva"

Miquel Borràs

Miquel Borràs ha cursat estudis empresarials i programes d'alta direcció a l'IESE. És un alt directiu del Grup Borges, gerent de les Organitzacions de Productors de fruita seca Arboreto, S.A.T., Ltda. y Crisol de Frutos Secos S.A.T., coordinador d'AEOFRUSE, membre del Consell regulador de la Denominació d'Origen de l'Avellana de Reus i del Consell Rector de l'Organització de Productors Oliaires de Catalunya.
Des de la seva experiència en el sector, com veu la situació actual de l'ametlla?
Hi ha molts factors, tant a nivell de camp com a nivell industrial que fan que el cultiu de l'ametller tingui bones expectatives de futur. A nivell productor, les constants millores durant els darrers anys a les explotacions d'ametllers, utilitzant noves varietats molt més productives y millor adaptades al medi y dissenyant de manera més òptima les plantacions amb una bona distribució de varietats pol·linitzadores, marcs de plantació adequats que faciliten la mecanització, la utilització de noves tècniques de conreu i l'aprofitament de millors terres per desenvolupar el cultiu, de regadiu i de bones característiques, fan que les expectatives per aquest cultiu siguin molt esperançadores. Per altra banda, a nivell industrial, l'entrada de nous mercats en el consum, com el cas de països asiàtics, atrets per les propietats beneficioses dels fruits secs per la salut humana, fan que les perspectives de futur siguin molt optimistes.
Pot ser competitiva la producció catalana en relació a Espanya i a Europa?
La producció espanyola és plenament competitiva ja que es tracta del segon productor mundial d'ametlles del món després de EE. UU i el primer d'Europa a molta distància de la resta. La producció catalana encara no ha assolit els nivells productius d'altres comunitats autònomes com Andalusia, València, Castella la Manxa, etc. Les explotacions d'ametllers per que siguin plenament rentables han de tenir una superfície mínima i a la nostra comunitat, a diferencia de la resta, ens trobem amb una majoria d'explotacions de superfície reduïda. Malgrat tot, Catalunya disposa de major nombre de zones de regadiu que aporten moltes possibilitats al desenvolupament del cultiu.
"És molt important seguir investigant en l'obtenció de noves varietats amb bones característiques."
Quines són les principals debilitats del sector? Quines mancances creu que té i quines millores seria convenient aplicar?
Les principals debilitats del sector productiu recauen en l'existència encara de moltes plantacions d'ametllers en terrenys marginals de secà, amb varietats envellides i poc productives i amb dificultat de pol·linització. En aquestes explotacions és molt difícil realitzar estimacions de collita, ja que aquestes són molt irregulars. Aquestes produccions irregulars afecten directament al sector industrial que no té seguretat de disposar de una quantitat anual determinada de producte. Referent a les millores del sector al camp, és molt important seguir investigant en l'obtenció de noves varietats amb bones característiques, millorar el disseny de les noves plantacions i impulsar l'aprofitament dels nous regadius. Tot això, de ben segur que contribuirà a l'obtenció d'una regularitat en la disponibilitat de mercaderia. Per altra banda, els diferents esglaons del sector industrial de l'ametlla (indústries, O.P.F.H i cooperatives) avui en dia disposen de instal·lacions modernes i equipades amb la maquinària necessària per realitzar una bona gestió del producte.
Es necessària una renovació del conreu a Catalunya i globalment, a Espanya?
Tot i que en moltes zones encara trobem l'ametller com un conreu complementari a l'explotació agrícola, durant els darrers anys i en vista de que l'ametller en condicions òptimes de conreu és un cultiu que assoleix produccions elevades i per tant molt rentable, l'horitzó del sector està patint una transformació molt positiva i les noves plantacions, sota l'assessorament de tècnics especialitzats, es realitzen de manera diferent, amb millors criteris i aprofitant al màxim tots els recursos disponibles.
Quin paper han jugat les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses en el procés de transformació del cultiu de l'ametller, en els darrers anys?
L'agrupació dels agricultors en organitzacions de productors ha estat providencial per el desenvolupament y consolidació del sector i la conseqüent millora als interessos dels agricultors. Els Plans de Millora de la Qualitat i Comercialització de fruits de Closca i Garrofa, van suposar un abans i un després en l'horitzó dels fruits secs al nostre país. Actualment disposem de plantacions molt productives, modernes i competitives, res a veure amb les obsoletes i deficitàries explotacions d'abans. Un dels pilars de les organitzacions de productors han estat els seus departaments tècnics. Aquests, des de la seva creació, han jugat un paper clau al procés de millora del sector, oferint molts serveis beneficiosos per l'agricultor. Els departaments tècnics, entre altres coses, han realitzat un assessorament continuat a l'agricultor en el maneig de les seves plantacions, han dissenyat els processos de industrialització dels fruits secs i han millorat el procés de comercialització mitjançant la posada en marxa de sistemes de gestió de qualitat.
"Un dels futurs del sector passa per dedicar esforços en la investigació tant a nivell productiu, com a nivell d'indústria agroalimentària."
Quina importància té el tema varietal en el procés de renovació del cultiu?
Les varietats tenen un paper fonamental en el procés de renovació del cultiu. Per al sector és molt important que es dediquin esforços a l'obtenció de noves varietats més productives, de floració tardana, tolerants a malalties i amb bones característiques agronòmiques. Actualment es poden destacar els centres de investigació, com el de Mas Bové de l'IRTA, que han obtingut i desenvolupat nombroses varietats amb molt bones característiques que poden significar un impuls molt important pel desenvolupament del conreu al nostre país.
Quins temes creu que són prioritaris per al futur del sector?
Un dels futurs del sector passa per dedicar esforços en la investigació tant a nivell productiu, com a nivell d'indústria agroalimentària. L'obtenció de noves varietats de floració tardana ha suposat la continuïtat d'aquest cultiu en zones on les gelades primaverals tradicionalment causaven danys molt importants. La investigació en el sector industrial passa per obtenir productes de qualitat, dedicant recursos a l'estudi i la investigació de noves tecnologies de transformació, conservació, etc.
Què espera el sector de l'administració?
Nosaltres esperem una administració que estigui sempre al costat del productor en tot moment i més encara durant els moments delicats promovent ajudes als agricultors. També volem una administració que defensi els interessos dels agricultors nacionals dins el marc del mercat comunitari, defensant les idees del Tractat de Roma de 1957.
"Un dels principals objectius d'Aeofruse és la representació dels interessos comuns dels seus associats."
Com a coordinador d'Aeofruse ('Asociación española de OPFH de frutos secos y algarrobas'), quina és la finalitat d'aquesta associació i els seus principals objectius?
AEOFRUSE és una associació de OPFH de fruita seca i garrofa que va ser constituïda per iniciativa pròpia de les organitzacions fundadores. Té com a principals objectius la representació dels interessos comuns dels seus associats davant les administracions i altres entitats públiques i privades, la coordinació d'activitats comunes i en especial tots els aspectes que facin referència a les ajudes i altres actuacions que beneficiïn la promoció de tot el que comporta als fruits secs de producció espanyola. Actualment AEOFRUSE esta participant activament al grup de Treball de la fruita seca i col·laborant en la realització d'un aforament de collita conjunt.

Informació relacionada