ENTREVISTA A MARIO BARAJAS | 17/02/2010  RuralCat

Mario Barajas  "Les tecnologies permeten als individus ampliar les seves xarxes socials i millorar el seu aprenentatge"

Mario Barajas

Mario Barajas

SoRuraLL és un programa que aplega equips de set països europeus per tal d'investigar com les noves eines d'Internet poden potenciar l'aprenentatge en àrees rurals aïllades. Vàries escoles de primària catalanes participen en el projecte. En Mario Barajas, professor de Pedagogia a la Universitat de Barcelona i coordinador del programa, ha parlat amb RuralCat per exposar les possibilitats de SoRuraLL.
Com va sorgir el projecte SoRuraLL?
La població rural no té accés a les oportunitats d'aprenentatge permanent i de desenvolupament professional ofertes en àmbits urbans. En efecte, existeix una bretxa digital i socioeconòmica, i de vegades tecnològica, entre l'Europa rural i urbana. Per això, el projecte SoRuraLL intenta promocionar una nova visió de l'ús de les tecnologies en xarxa a favor de l'aprenentatge en àrees geogràfica, digital i socieconòmicament aïllades, i multiplicar el seu efecte a Europa.

En quin estat d'avançament està el projecte?
El projecte, d'una durada de 2 anys, va començar a principis de 2009. Durant sis mesos, el consorci de SoRuraLL s'ha dedicat a estudiar el potencial educatiu de diferents tecnologies en xarxa (blocs, wikis, podcasts, Second Life, etc.) en àmbits rurals. A partir d'octubre, la fase d'implementació començarà a Espanya en escoles rurals, principalment. Durant aquesta fase, a través d'un entorn d'aprenentatge virtual creat en el context del projecte, es podrà accedir a tecnologies en xarxa adaptades a les necessitats rurals, participar en activitats educatives compartides, i participar en una comunitat d'aprenentatge en àrees rurals a Espanya i a Europa.

"Les xarxes socials han revolucionat la nostra forma de comunicar, compartir informació i aprendre"Quines iniciatives tenen previst implementar en territori català?
Els escenaris s'implementaran en les següents nou escoles catalanes dels municipis de Prats i Sansor, Rellinars, Vimbodí i Poblet. Des d'octubre, s'implementaran diversos escenaris pedagògics per a permetre a les escoles compartir experiències, pràctiques i projectes educatius comuns, així com descobrir noves eines. Per a això, s'utilitzarà una plataforma compartida per tots els participants del projecte, l'entorn "virtual d'aprenentatge SoRuraLL", que proporcionarà diverses eines adaptades a les necessitats dels participants (wikis, blocs, etc.). Més endavant en el projecte, més escoles podran accedir i participar en les activitats de SoRuraLL. És important la participació de la comunitat rural en un sentit ampli, pel que en el nostre cas, volem que per exemple, els pares s'involucrin en les activitats en l'escola.

Per què van triar investigar la utilització de les eines d'Internet com ara blocs, wikis, xarxes socials etc?
L'aprenentatge es considera com un procés essencialment social. Segons estudis recents, les tecnologies en xarxa poden permetre als individus ampliar les seves xarxes socials i, d'aquesta manera, també millorar el seu aprenentatge. En projectes d'investigació anteriors, s'ha demostrat l'eficiència de tals eines en contextos similars. Per exemple, en el marc del projecte europeu Rural Wings, més de 15 escoles rurals en tota Espanya (entre elles, diverses de Catalunya) comparteixen un bloc en el qual intercanvien experiències, materials i projectes educatius. Avui dia, aquest bloc es considera com l'eina clau de suport a la col·laboració entre aquestes escoles.

Com poden ajudar les xarxes socials a millorar la vida de les persones del món rural?
Les tecnologies en xarxa poden facilitar la comunicació entre usuaris rurals, mitjançant la creació d'una comunitat virtual d'aprenentatge; compartir experiències, coneixements, materials pedagògics, etc.; facilitar la creació d'una nova cultura de suport mutu en comunitats rurals; promoure l'alfabetització digital i reduir el grau de resistència a l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

"El camp català disposa d'una comunitat de mestres molt actius i participatius"Avui dia hi ha algunes preocupacions sobre el respecte a la privacitat i la seguretat de les dades en les xarxes públiques. Què n'opineu?
Les xarxes socials han revolucionat la nostra forma de comunicar, compartir informació i el que és més important des del nostre punt de vista, aprendre. Problemes normalment investigats inclouen la identitat, la privacitat, el capital social, l'ús d'adolescents, i l'e-learning. En SoRuraLL, el consorci està desenvolupant també un sistema que dóna especial atenció als temes de privacitat i seguretat per als usuaris. Durant la fase d'experimentació del projecte, l'entorn d'aprenentatge serà personalitzat segons les necessitats dels usuaris. L'entorn oferirà diversos nivells de privacitat, de visibilitat (espais públics i privats) i es podrà ajustar segons les característiques dels escenaris.

Quines particularitats té el medi rural català en comparació amb els dels altres països que hi participen?
El camp català es caracteritza per la seva identitat cultural pròpia i la seva llengua, per un nivell socioeconòmic alt, i per disposar d'una comunitat de mestres molt actius i participatius. Les escoles rurals s'organitzen en ZERs (Zones d'Escoles Rurals), i això és important a l'hora de compartir recursos. Les activitats educatives conduïdes en col·laboració amb escoles d'altres comunitats autònomes a Espanya constitueixen un context per a compartir, descobrir i promocionar aquesta diversitat cultural, tradicions i llengües de l'Estat, la qual cosa ha estat i és molt enriquidora per als mestres, alumnes i famílies.