SECTOR HORTOFRUCTÍCOLA | 27/07/2011  AlimenCat/IRTA

Immaculada Viñas Almenar  "És important investigar la manera d'oferir una fruita amb valor afegit perquè el producte final resulti tan satisfactori com a beneficiós"

Avui dia el consum de fruites i hortalisses ja preparades i tallades és molt habitual. La innovació ha jugat un paper molt important en el desenvolupament dels productes de IV gamma, ja que el comprador exigeix la màxima seguretat però també un elevat contingut nutricional i una gran qualitat. Això i més és el que explica Inmaculada Viñas, directora del Departament de Poscollita de l'IRTA de Lleida, a la següent entrevista.

Immaculada Viñas Almenar

Immaculada Viñas és directora del Departament de Postcollita de l'IRTA. Font: IRTA.

Avui dia el consum de fruites i hortalisses ja preparades i tallades és molt habitual. La innovació ha jugat un paper molt important en el desenvolupament dels productes de IV gamma, ja que el comprador exigeix la màxima seguretat però també un elevat contingut nutricional i una gran qualitat. Això i més és el que explica Inmaculada Viñas, directora del Departament de Poscollita de l’IRTA de Lleida, a la següent entrevista.

 
Inmaculada Viñas Almenar és catedràtica de la Universitat de Lleida. L'any 1985 va començar a desenvolupar la seva activitat investigadora a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Lleida, i des de fa 13 anys és directora del seu Departament de Postcollita, coordinant des de 2008 el Programa de Postcollita.
 
L'objectiu principal de la seva investigació actual és l'optimització de totes les etapes del procés d'elaboració, des de la selecció de la matèria primera fins a la distribució i conservació als punts de venda, passant pels processos de neteja, desinfecció, pelat, tallat i envasament.
 
Què són els productes de IV gamma?
Amb aquest terme ens referim a aquelles hortalisses i fruites fresques que, després d'un processament mínim (rentat, tallat i envasament), estan llestes per al consum. Normalment, els aliments d'IV gamma són comercialitzats en safates o en bosses, després d'uns estudis rigorosos de qualitat i selecció. A més, es caracteritzen per la combinació de diferents tipus d'hortalisses en el mateix envàs per oferir major comoditat al consumidor.
 
Poden les noves tecnologies ajudar a millorar la qualitat de la fruita i les hortalisses processades?
Des de fa anys, la política del IRTA està focalitzada a potenciar la investigació en aquest àmbit. Els nostres estudis han posat de manifest que aplicar les noves tecnologies (com per exemple les altes pressions) als productes d'IV gamma resulta molt útil si es volen conservar les seves característiques organolèptiques i, al mateix temps, garantir la seva seguretat alimentària. A més, aquests tractaments també contribueixen a evitar alteracions en els vegetals, estenent el seu període de vida útil que, en els productes d'IV gamma, és particularment curt (entre cinc i set dies).
 
El cost d’aquests tractaments incrementa el preu dels productes?
Diferents estudis apunten a la necessitat de consumir cinc o més fruites o hortalisses al dia per millorar la nostra salut. No obstant això, els ritmes frenètics de la societat actual no ens ajuden a respectar aquests consells i, per tant, els consumidors busquem alternatives que facilitin el compliment d'aquestes indicacions. Fruites com les mandarines o els plàtans, per exemple, surten beneficiades respecte a d’altres perquè són senzilles de pelar i es presenten al consumidor en forma òptima per al seu consum.
 
A més, aquests productes posseeixen característiques gairebé idèntiques a les dels productes dels quals procedeixen, tenen ingredients exclusivament naturals, estan preparats per al consum immediat o amb molt poc temps de preparació, generen pocs o cap residu en ser generalment comestibles íntegrament i requereixen poc espai d'emmagatzematge. Els avantatges esmentats, en definitiva, atorguen als productes de la IV gamma un valor afegit importantíssim.
 

“És inevitable que el preu d'un producte fructícola de quarta gamma sigui major que un altre no tractat, encara que cal recordar que fins a fa uns pocs anys era impensable veure en els supermercats bosses d'enciam tallat”.

 

Amb tot, és inevitable que el preu d'un producte fructícola de quarta gamma sigui major que un altre no tractat, encara que cal recordar que fins a fa uns pocs anys era impensable veure en els supermercats bosses d'enciam tallat. Avui, en canvi, el nivell de competència entre els productors d'aquestes verdures és altíssim a causa de l'èxit que han tingut. En definitiva, crec que és important investigar la manera d'oferir una fruita amb valor afegit perquè el producte final resulti tant satisfactori com a beneficiós per als consumidors.
 
Els factors de camp poden millorar la qualitat de fruites i hortalisses processades?
El punt de partida de les nostres investigacions es focalitza precisament en el camp, ja que aspectes com la selecció de varietats de millor aptitud o la zona de producció influeixen sobre la qualitat del producte vegetal.
 
La Ministra Rosa Aguilar, del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), va declarar recentment que “Espanya ha de tenir més poder de decisió en la Unió Europea pel que fa a l’agricultura i la ramaderia”. Comparteix vostè aquest punt de vista? Quin hauria de ser el paper d'Espanya en l'escenari agrícola internacional?
En el marc d'una economia globalitzada tal com és l'actual, és normal que un producte capaç de “defensar” un millor preu tingui més facilitat d'entrar al mercat europeu. Però això pot crear seriosos problemes al sector de la producció primària local tant en termes de marges de guanys com de competitivitat. Per tant, si d'una banda comparteixo la idea de que Espanya hauria de liderar la política agrícola comunitària perquè disposem de les competències necessàries, per l'altra crec que hauríem de preocupar-nos més per protegir l'economia europea en el seu conjunt, i actuar de manera unitària per a afavorir tots els nostres productors.
 
Un estudi realitzat al 2010 per la Fundació del Món Rural aconsella conrear productes exòtics com el litxi o la col xinesa a les comarques de Lleida i Tarragona. Com veu vostè aquestes noves tendències de mercat? Creu que suposaria una innovació per a l'agricultura del nostre país?
Personalment crec que en el sector primari és necessari innovar i cercar nous productes a fi de potenciar la diversitat alimentària, sempre que existeixi una bona coordinació i planificació. Algunes varietats de fruiteres que han prosperat en altres països no s'han adaptat a les nostres condicions climatològiques. Per això és necessària una estratègia conjunta entre el sector productor comercialitzador i les exigències dels consumidors.