SANITAT VEGETAL | 22/11/2011  Ruralcat

Josep Usall  "Fruit.net és més que un projecte, és una forma de treballar"

L'enduriment de les normatives d'aplicació dels productes fitosanitaris, la conscienciació social en relació amb el medi ambient i la salut humana, i l'aparició constant de nous organismes nocius i els canvis climatològics, fan preveure que el control de les plagues, de les malalties i les fisiopaties cada cop serà més complicat. Per això és necessari oferir al productor sistemes i estratègies a curt i mig termini que optimitzin l'ús de fitosanitaris durant tot el procés de producció de la fruita i la seva posterior conservació. Aglutinar tota la recerca i la transferència que es fa en aquest àmbit és l'objectiu de l'innovador projecte Fruit.net, tal com ens explica el seu coordinador, Josep Usall.

Josep Usall és el coordinador del projecte Fruit.net.

Josep Usall és el coordinador del projecte Fruit.net.

Josep Usall és doctor enginyer agrònom, i també és coordinador del Programa de Protecció Vegetal Sostenible i director del Servei Tècnic de Postcollita de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Com i per què va néixer Fruit.net?

El projecte Fruit.net neix a causa de les necessitats del propi sector que, per una banda, necessita controlar les plagues i les malalties de les collites i, per l’altre, ha de vendre en un mercat cada vegada més exigent amb el procés productiu pel que fa al respecte del medi ambient i per tant en un àmbit més restrictiu quan a la quantitat d’eines o productes químics que pot aplicar als seus conreus. Paral·lelament, l’IRTA, el Departament d’Agricultura i les universitats fa anys que fan recerca per optimitzar l’ús dels fitosanitaris i desenvolupar sistemes alternatius. Però, fins ara, cadascú feia les seves activitats de forma individual, i el sector no copsava tot el que s’estava fent. Fruit.net aglutinarà i coordinarà totes aquestes activitats i en farà la transferència. Al posar-ho tot junt també s’optimitzen els recursos i les activitats que es fan. El sector podrà accedir millor a la informació, i els resultats obtinguts es podran aplicar més ràpidament.

Qui hi participa?

El Departament d’Agricultura és qui lidera el projecte i aporta els recursos. L’IRTA coordina les activitats i lidera l’execució i la part científica. També hi participen algunes universitats; principalment la de Lleida . Finalment, des del sector productiu i el teixit empresarial, s’han afegit una quinzena d’entitats. El projecte té un comitè de direcció format per representants d’aquests tres àmbits: tres d’AfruCat, la nostra referència del sector, tres de l’IRTA i tres del DAAM. A continuació hi ha els comitès tècnics: de la poma, del préssec i de la pera, tot i que aquest últim es constituirà a finals d’any. Aquests comitès, formats per representants del tres àmbits però amb un perfil més tècnic, decideixen les activitats que es duran a terme.

 

“Fins ara, cadascú feia les seves activitats de forma individualitzada, i el sector no copsava tot el que s’estava fent. Fruit.net aglutinarà i coordinarà totes aquestes activitats i en farà la transferència. Al posar-ho tot junt també s’optimitzen els recursos i les activitats que es fan. El sector podrà accedir millor a la informació, i els resultats obtinguts es podran aplicar més ràpidament”

 

Quines empreses es podrien adherir a Fruit.net, i quines obligacions i drets tindrien?

Per a adherir-se han de posar a disposició del projecte com a mínim una finca, una plantació per realitzar-hi la validació comercial de tots els coneixements que ja tenim. Actualment comptem amb 13 finques de préssec i 14 finques de poma. Les empreses han d’aplicar a les finques el programa de tractaments i les estratègies decidides en el comitè tècnic. El fet de que totes les finques facin el mateix programa de forma conjunta és molt important i quelcom que no s’havia fet mai. Fins ara, cadascú feia el que creia millor a la seva finca. Paral·lelament fem seguiment d’un altre grup de finques en les que el pagès o el tècnic segueixen la seva pròpia estratègia. Al final, compararem els resultats de lesfinques de Fruit.net amb les altres per comprovar si les pèrdues són iguals, si han aconseguit optimitzar l’ús dels fitosanitaris, si s’han reduït els residus, etc. Així, haurem aconseguit una millora del procediment.

També fan recerca científica.

També fem recerca científica perquè hi ha plagues que encara no es poden controlar bé, ja sigui perquè no existeixen o gairebé no hi ha productes adequats o perquè són necessaris massa productes. Per tant volem fer un pla de recerca per poder controlar alguna d’aquestes malalties o plagues. Posaré dos exemples. En el cas dels trips només hi ha una matèria activa eficaç però s’han de fer varies aplicacions i en poc temps es genera una resistència que redueix l’efectivitat del mateix producte. Hem fet una sèrie d’assajos per veure si podríem controlar els trips, combinat el producte amb altres estratègies. En el cas del fong Monílinia hi ha varies matèries actives disponibles però el que tractem de confirmar és quines són les més efectives i quin és el millor moment per aplicar-les o com combinar-les. La part de recerca es fa en finques comercials, que es divideixen en blocs on es fan diferents aplicacions de productes. Els experiments que tenen millors resultats s’apliquen a les finques Fruit.net.

S’analitzen totes les fases, des del viver fins la postcollita o l’emmagatzematge?

Fruit.net és un projecte complert , integra totes les disciplines durant tota la cadena del procés, des d’abans de la floració fins que arriba a la població. De moment parlem de fruita fresca sencera, no d’altres processos com el tallat o l’envasament.

Quin és l’estat actual del projecte?

Hi havia experiències prèvies amb un enfocament similar a Girona, però el projecte en si es va començar a definir l’any passat i hem començat a treballar enguany. Ara tenim un comitè tècnic de poma a Girona i un de préssec a Lleida. Per l’any vinent, a Lleida, tenim previst obrir un de poma i un altre de pera.

 

“A RuralCat es crearà un espai específic on es podran consultar els resultats immediatament, sense esperar als Dossiers Tècnics o a les xerrades anuals”

 

Quan i com es podrien començar a difondre els resultats obtinguts?

El nostre objectiu es transmetre els resultats ràpidament al sector, per això tenim un programa de transferència que té varies potes. A les trobades dels comitès no hi participen totes les empreses, per això s’estableixen una sèrie de xerrades obertes a tot el sector, per a anar explicant com va el projecte. Per altra banda, anualment, es farà una jornada tècnica on s’explicaran els resultats, que també es publicaran en un Dossier Tècnic. I la quarta pota del pla de transferència es RuralCat. Al portal es crearà un espai específic on es podran consultar els resultats immediatament, sense esperar als Dossiers Tècnics o a les xerrades anuals. Les noves tecnologies de la comunicació permeten una major visibilitat i una comunicació directa, i aquest portal el fa servir molta gent. En definitiva, Fruit.net pot tenir uns objectius a quatre o cinc anys però és un projecte viu, sense data de finalització, perquè Fruit.net és més que un projecte, és una forma de treballar. Pel que fa als resultats concrets d’enguany: els del préssec els tindrem abans de finals d’any i en el cas de la poma tindrem també els resultats de camp, però els definitius no arribaran fins al maig-juny de 2012, perquè el seu període de conservació és més llarg i té una vida més llarga a les càmeres.