ENTREVISTA | 08/10/2013  RuralCat

Jordi Jané Viñals  "Les empreses de serveis energètics aporten benefici econòmic, comoditat i tranquil·litat"

Les noves necessitats econòmiques, energètiques i mediambientals fan de la biomassa forestal un recurs cada cop més valorat i utilitzat per les empreses, els particulars i les administracions. En aquesta entrevista en parlem amb un innovador del sector, Jordi Jané

Jordi Jané és director de Fustes Jané i Ecotermik

Jordi Jané és director de Fustes Jané i Ecotermik

 En Jordi Jané Viñals va començar amb 18 anys a treballar al negoci familiar, Fustes Jané, on ha acumulat experiència i coneixements relacionats amb el sector forestal i la gestió d’empreses. Arran la crisi, ha hagut d’innovar i aprendre altres pràctiques productives i comercials per diversificar les activitats i productes de la empresa. 

 

Les seves empreses són un exemple de diversificació. Quins serveis ofereixen?

 

Oferim serveis i productes relacionats amb l’explotació forestal, la fusta serrada i la biomassa. 
 
Fustes Jané és una empresa familiar, fundada el 1923. Primerament es serrava fusta per fer radis de carros; als anys seixanta es va especialitzar en fusta per a la construcció i als anys noranta per l’embalatge; fa uns 35 anys vam començar a fer estella forestal, per a la indústria en general, per exemple per fer taules o paper. Els darrers anys hem diversificat la nostra activitat, sota el nom comercial Ecotermik, obrint-nos pas en el mercat de la biomassa, com a subministradors de combustible, instal·ladors calderes i empresa de serveis energètics.
 
 

Per què i com van decidir entrar al món de la biomassa i les empreses de serveis energètics?

 

Aquest, com altres canvis, fou impulsat pel mercat. El 2008 a causa de la crisi, va haver un fort descens tant de la demanda com dels preus de la fusta serrada. Calia fer un canvi, fer altres coses per poder continuar... Feia anys que havia vist com funcionava a l’estranger el tema de la biomassa i vam decidir treure també profit dels subproductes de la fusta serrada, que representen el 50% del volum de la matèria que produïm nosaltres.  
 
Vam començar muntant una caldera d’estella com a prova pilot per fer proves amb diferents geometries, percentatges d’humitat i comptadors de calories, així vam millorar el combustible
 
També vam desenvolupar una solució per al clàssic problema de la manca d’espai per a la instal·lació de calderes de biomassa: la màquina es més gran i també es necessita espai per emmagatzemar un combustible que ocupa molt més que els altres. Nosaltres vam desenvolupar un mòdol tèrmic on hi compactem la caldera, la sitja, etc. de manera que no és necessari fer obres i els costos es redueixen sensiblement. A més és molt pràctic per al client perquè també oferim tots els serveis associats: alimentació, funcionament, manteniment, etc. 
 

Quina mena de clients tenen?

 
Ens dirigim a un mercat català, de proximitat. Vam començar per Solsona i rodalies però ara ja ens movem per tot Catalunya. Encara no ens hem llençat a anar més lluny, tot i que els mòduls són fàcils de transportar perquè són compactes i en sis o set hores queden instal·lats.
 
De moment hem fet instal·lacions allà on hi havia una altra caldera que es decideix substituir per qüestions de rendibilitat. A partir d’aquí, hi ha de tot i ens adaptem a cada perfil. Cada cas té les seves necessitats, no és el mateix un particular, una casa de pagès, un hotel o una escola.
 
 
“En el sector agrari es donen tres factors clau que faciliten el consum de biomassa: necessitats energètiques, espais per fer instal·lacions i combustible de proximitat a bon preu. A més, la bioenergia pot diversificar l’economia rural”
  
 

Quins edificis són els més adequats per instal·lar-hi una caldera de biomassa?

 

Hi ha dos tipus de biomassa: el pellet i l’estella forestal. El pellet es pot col·locar a tot arreu, es pot instal·lar una estufa en un pis de 40 metres quadrats, es pot instal·lar una caldera al garatge d’una caseta unifamiliar o en una gran instal·lació. L’estella necessita més espai, tant pel volum del combustible com de la màquina. Les residències d’avis, els hotels, les empreses agropecuàries o les instal·lacions que disposin d’espai són ideals. El preu de l’estella és molt més econòmic que el del pellet però la instal·lació és més cara, per això es recomanable quan es fan consums energètics elevats. Quan més gran sigui el consum, abans s’amortitzarà la inversió.
 
 
 

Quina pot ser la utilitat de la bioenergia i les empreses de serveis energètics per al sector agrari?

 

En el sector agrari es donen tres factors clau que faciliten el consum de biomassa: necessitats energètiques, espais per fer instal·lacions i combustible de proximitat a bon preu. A més, la bioenergia pot diversificar l’economia rural. Per això crec que són uns possibles usuaris privilegiats per al consum de biomassa.
 
Per altra banda, tot i que el sector primari pot gaudir de les avantatges de les empreses de serveis energètics com els altres, és al terciari on es treu més profit. Al camp, el cost del subministrament del combustible i part del manteniment es poden assumir amb recursos i personal propi. Tenir accés a la fusta o coneixements sobre el seu emmagatzematge i transport és menys habitual en empreses o instal·lacions de tipus urbà, per tant és més còmode i segur disposar d’uns serveis professionals externs.
 
 

Quin benefici tenen els usuaris que contracten una empresa de serveis energètics?

 

El benefici principal és l’econòmic perquè no han de posar tots els diners de la inversió inicial. La tranquil·litat i la comoditat són altres beneficis perquè una empresa de serveis com la nostra s’encarrega de fer tot el necessari perquè tingui  subministrament: manteniment, comprovació de nivells, control del combustible, gestió de les cendres, transport... El client no s’ha de preocupar de res.  
 
 
“El que podria ser perjudicial és fer gestió forestal directament per aconseguir biomassa; el producte seria molt més car i el propietari forestal no guanyaria mercat sinó que substituiria els clients de fusta pels clients de biomassa”
 
 
 

Quins seran els reptes futurs en el mercat de la biomassa?

 

La crisi ha frenat el ritme de la seva expansió perquè una instal·lació de biomassa és quatre o cinc vagades superior a una d’altre tipus i potser es fan menys crèdits i els ajuts han baixat. Malgrat tot, continua endavant, entre d’altres coses, per la pujada dels preus del gasoil. Si els primers projectes que vam fer ja eren rentables quan el gasoil anava a 0,8 cèntims el litre, ara ho són més. 
 
Els preus del pellet i l’estella són estables i molt econòmics comparats amb altres combustibles. Això és així perquè són l’aprofitament de les restes de la producció industrial de la fusta. El que podria ser perjudicial és fer gestió forestal directament per aconseguir biomassa; el producte seria molt més car i el propietari forestal no guanyaria mercat sinó que substituiria els clients de fusta pels clients de biomassa. Així no sortiria guanyant ningú. Hem d’aprendre a gestionar el bosc perquè sigui una font de riquesa tant per extreure’n fusta com biomassa i alhora, al gestionant-lo, no tindria l’aspecte d’abandonament que ara tenen molts boscos. Així, com a font energètica de proximitat i rentable, amb un bon plantejament dels ajuts necessaris, confio que la biomassa continuï implantant-se a Catalunya fins arribar als nivells d’altres països del nord d’Europa.