ENTREVISTA | 13/03/2020  Ruralcat

Ramon Torrents  Amb GEPT, a banda de tenir tota la informació de forma automatitzada i precisa, es millora molt la seguretat dels voluntaris

GEPT és una aplicació que rep el nom de l'abreviació de Gestió d'Emergències del Punt de Trànsit. Es tracta d'una aplicació que, instal·lada a tots els terminals mòbils dels voluntaris de les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal), permet gestionar l'activitat d'aquests voluntaris en tasques de prevenció d’incendis forestals i millorar la coordinació d'una emergència per incendis forestals, tot guanyant eficàcia i simplificant molt les tasques de gestió i tramesa d'informació per no col·lapsar altres vies de comunicació com són la xarxa d'emissores de radio. Aquesta aplicació ha estat la guanyadora dels Premis Ruralapps 2019 en la modalitat Ciutadania.

Ramon Torrents va entrar a formar part de l'Agrupació de defensa forestal del seu poble, l’ADF de Font-rubí, quan tenia 16 anys (arran de ser col·laborador dels Voluntaris Forestals), ara fa 30 anys.  Des de llavors ha estat un voluntari incansable per la causa de la defensa i protecció dels boscos no tan sols des de la seva ADF sinó ajudant sempre a les altres ADF de la comarca i fora de la comarca en tot el que ha pogut.  Va començar a col·laborar i ajudar la Federació comarcal d'ADF l'any 2001, també de forma incansable, fa 19 anys, aconseguint vehicles d'extinció, millores en les comunicacions o formació per als voluntaris, entre d’altres. Un dels seus grans objectius sempre ha estat millorar constantment  l’organització de les ADF en xarxa per aconseguir una millor eficiència i seguretat. Sense adonar-se’n, amb el seu llarg bagatge, trajectòria i experiència, s'ha convertit en un líder natural de les ADF volgut i estimat per tothom. La seva dedicació altruista, la seva empenta incansable, els seus coneixements sobre el món forestal i de les ADF i la seva passió per conservar la natura, i estima al territori i a Catalunya,  han estat els principals motius del seu lideratge. Actualment ocupa el càrrec de president de la Federació d'ADF Penedès Garraf, que agrupa a la totalitat de les 27 ADF de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf, i també ostenta el càrrec de vice-president del Secretariat d'ADF de Catalunya.

Ramon Torrents va entrar a formar part de l'Agrupació de defensa forestal del seu poble, l’ADF de Font-rubí, quan tenia 16 anys (arran de ser col·laborador dels Voluntaris Forestals), ara fa 30 anys. Des de llavors ha estat un voluntari incansable per la causa de la defensa i protecció dels boscos no tan sols des de la seva ADF sinó ajudant sempre a les altres ADF de la comarca i fora de la comarca en tot el que ha pogut. Va començar a col·laborar i ajudar la Federació comarcal d'ADF l'any 2001, també de forma incansable, fa 19 anys, aconseguint vehicles d'extinció, millores en les comunicacions o formació per als voluntaris, entre d’altres. Un dels seus grans objectius sempre ha estat millorar constantment l’organització de les ADF en xarxa per aconseguir una millor eficiència i seguretat. Sense adonar-se’n, amb el seu llarg bagatge, trajectòria i experiència, s'ha convertit en un líder natural de les ADF volgut i estimat per tothom. La seva dedicació altruista, la seva empenta incansable, els seus coneixements sobre el món forestal i de les ADF i la seva passió per conservar la natura, i estima al territori i a Catalunya, han estat els principals motius del seu lideratge. Actualment ocupa el càrrec de president de la Federació d'ADF Penedès Garraf, que agrupa a la totalitat de les 27 ADF de les comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf, i també ostenta el càrrec de vice-president del Secretariat d'ADF de Catalunya.

-Com va néixer la idea de crear aquesta aplicació?

La idea va néixer a partir de les necessitats i les mancances que teníem en les emergències forestals. Des de Bombers ens demanaven informació dels recursos humans i materials que teníem desplegats i el posicionament dels vehicles. I aquesta informació que recollíem antigament amb paper i bolígraf era molt difícil de traspassar al cos de Bombers, era dificultós i poc àgil. També el sistema de donar d’alta o baixa de servei dels voluntaris, que és obligat perquè s’activi una assegurança d’accidents, era lent per via telefònica i el temps és un factor clau quan van a una emergència per incendi forestal. Ara ho hem resolt fent un parell de clics en el terminal mòbil. A banda de tenir tot aquesta informació de forma automatitzada i precisa, es millora molt la seguretat dels voluntaris que intervenen en un incendi. Per exemple, imagineu-vos que hem d’evacuar tot un sector de l’incendi perquè els bombers han d’encendre un contrafoc. Per això cal tenir molt ben controlats els vehicles i les persones que treballen en cada moment a primera línia del foc.  

-Com funciona i com es pot descarregar?

L’aplicació ja està operativa i va destinada a totes les persones que són voluntàries de les Agrupacions de Defensa Forestal. Aquesta passada campanya d’estiu s’ha instal·lat a una vuitantena de voluntaris en fase de prova. Durant aquest 2020 s’instal·larà a la resta dels voluntaris de les ADF del Penedès i Garraf, que són uns 500, i no es descarta la possibilitat de que es pugui estendre a la resta d’ADF de Catalunya, amb un potencial d’uns 7.000 voluntaris acreditats aproximadament. A través del PlayStore per als telèfons que funcionen amb el sistema Android es pot descarregar lliurement a través de la plataforma PilBox però per que sigui operativa l’aplicació cal una contrasenya d’usuari que només s’ha d’introduir la primera vegada. La contrasenya la facilita la federació d’ADF a cada usuari que prèviament s’hagi registrat amb les seves dades com a voluntari d’ADF a través d’un formulari en línia. Estem treballant perquè també es pugui utilitzar en el sistema Apple, però ara per ara el principal inconvenient és el cost que ens demanen per entrar en aquest sistema.

                                        

“Aquesta passada campanya d’estiu s’ha instal·lat a una vuitantena de voluntaris en fase de prova. Durant aquest 2020 s’instal·larà a la resta dels voluntaris de les ADF del Penedès i Garraf”

Pel que fa al funcionament, cada vehicle d’ADF va identificat amb una etiqueta adhesiva on hi ha un codi QR i cada voluntari al seu casc d’intervenció també. Aquest sistema ens permet posicionar els vehicles en un planell sense necessitat de tenir cap dispositiu de geolocalització  i també ens permet posicionar als voluntaris, fins i tot aquells que s’hagin quedat amb la bateria esgotada o no portin mòbil. L’aplicació pot funcionar sense cobertura de telefonia i quan detecta la mínima cobertura llavors envia totes les dades que ha anat acumulant.

-Quins són els principals avantatges o funcionalitats que aporta l’app en la gestió i coordinació de les emergències?

Aquesta app, que està disponible està disponible en català, castellà, anglès i alemany, ens facilita la gestió de l’emergència, ens proporciona dades i llistats estadístics i de treball, facilita millor la coordinació, augmenta l’eficiència del treball, facilita la comunicació, tenim un major control dels mitjans actuants en l’emergència o en els treballs de forestals i, en definitiva, augmenta la seguretat dels voluntaris intervinents.

Amb l’aplicació hem resolt totes les necessitats que ens plantejàvem com no saturar les comunicacions de ràdio i telefonia, tenir una cartografia amb geoposicionament de l’incendi , obtenir sumatoris de registres d’actuacions (raports), crear un canal de comunicació intern àgil, simple i eficaç de tot el col·lectiu del voluntariat d’ADF per una major organització i eficiència; simplificar i agilitzar els serveis per activar l’assegurança; tenir geolocalitzats els voluntaris i vehicles que actuen en una emergència forestal; conèixer les disponibilitats de voluntaris per preveure relleus en un incendi; poder fer un traspàs àgil i ràpid d’informació a Bombers i oferir un avís de socors simple i àgil.

Així mateix, s’han assolit els objectius generals que ens vàrem fixar inicialment, que eren facilitar les comunicacions dels voluntaris ADF, garantir la seguretat dels voluntaris ADF, optimitzar recursos i temps, abaratir costos dels treballs i obtenir registres de totes les actuacions de prevenció, extinció i disponibilitat del voluntariat.

                                             

“S’han assolit els objectius generals que ens vàrem fixar inicialment, que eren facilitar les comunicacions dels voluntaris ADF, garantir la seguretat dels voluntaris ADF i optimitzar recursos i temps, entre d’altres”

-Quins beneficis suposa per a les tasques de prevenció d’incendis? I dels treballs forestals?

En les tasques que no són pròpiament l’emergència d’un incendi tots els voluntaris s’han d’activar i comunicar l’inici i final del servei. Ara, amb l’app, amb un dos clics es pot fer de forma instantània: un clic per engegar l’aplicació i un altre clic per activar el servei segons si realitzes treballs de prevenció (com ara treballs forestals o vigilància de columnes de fum), si vas a un incendi (extinció) o si simplement estàs disponible. Aquesta última funció és molt interessant per preveure relleus i disponibilitat de la gent.

“En les tasques que no són pròpiament l’emergència d’un incendi tots els voluntaris s’han d’activar i comunicar l’inici i final del servei. Ara, amb l’app, amb un dos clics es pot fer de forma instantània: un clic per engegar l’aplicació i un altre clic per activar el servei”

Entre les funcions també hi ha l’enviament de dades al centre de control o el punt de trànsit de l’emergència, obtenir una cartografia de la zona on es treballa, enviar o rebre missatges / instruccions sobre l’emergència ja siguin generals o sectorials, obtenir un geoposicionament en un mapa de l’incendi (vehicles i persones amb distinció de tasques), enviar una senyal de socors amb especificació de si es tracta d’un accident, un atrapament o un altre tipus, generar alertes automàtiques si se supera en números d’hores de treball a l’incendi, fer un càlcul automàtic del temps d’arribada dels efectius per organitzar el dispositiu d’atac al foc i una previsió automàtica dels relleus segons el temps de treball i els efectius disponibles de retén. A més, també ofereix la capacitat per treballar amb diversos incendis simultanis.

-En quina fase d’implantació us trobeu i quants usuaris/voluntaris teniu registrats fins ara?

Com ja he comentat, actualment només funciona amb sistema Android i estem treballant perquè els usuaris d’ IOS, que representen entre un 10 % i un 12%, també puguin utilitzar l’aplicació. Actualment hi ha 170 usuaris que ja utilitzen l’aplicació en fase de proves.

 -Quina és la valoració que en feu del seu funcionament?

La valoració és positiva, i a mesura que utilitzem l’aplicació, detectem millores que es poden anar fent i que anirem implementant.

-Quantes ADF hi ha a Catalunya i quines són les tasques principals dels voluntaris?

A Catalunya hi ha 307 ADF, que representen 669 municipis del total de 941. O, dit d’una altra manera, el 71% del territori català està cobert per una ADF. Això són 1.744.779 hectàrees de bosc que estan associades a les ADF amb 7.600 socis propietaris forestals.

Les ADF som la Societat Civil organitzada per ajudar en les tasques de prevenció i extinció dels incendis forestals. Gent cada vegada més preparada i formada que actuen de forma altruista per defensar i protegir el nostre patrimoni forestal per les generacions futures com una forma d’estimar el nostre país. És un fenomen únic que només es dona a Catalunya i que representa un potencial en recursos a tenir molt en compte per la trajectòria de més de 30 anys des de que es fan fundar les primeres ADF a la Catalunya Central arran de l’onada d’incendis de l’any 1986.

                                         

“Les ADF som la Societat Civil organitzada per ajudar en les tasques de prevenció i extinció dels incendis forestals”

A nivell de prevenció d’incendis es fan arranjaments i obertures de camins rurals i forestals, treballs forestals d’aclarides, neteges de sotabosc, franges de baixa combustibilitat, construcció i manteniment d’hidrants i punts d’aigua en zones rurals, etc. I, a nivell d’extinció, donem suport al cos de Bombers i sobretot fem la primera i ràpida intervenció al foc, ja que es disposa de mitjans i vehicles repartit per tot el territori de forma descentralitzada. També fem formació per als voluntaris i divulgació o conscienciació mediambiental a les escoles o la ciutadania en general sobre la problemàtica dels incendis forestals.