GRUPS OPERATIUS | 16/10/2018  Ruralcat

Esporc ha liderat un projecte per tal de reduir les micotoxines en la producció de blat de moro

Aquest projecte, finançat a través de la operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha comptat amb la participació de les empreses Agrària de Miralcamp i Serveis Agrícoles Marull i el suport de la Fundació Mas Badia i l’IRTA.

Les pràctiques de conreu com les rotacions, les dates de sembra i recol·lecció no retardades i el reg minimitzen el risc de contaminació.

Les pràctiques de conreu com les rotacions, les dates de sembra i recol·lecció no retardades i el reg minimitzen el risc de contaminació.

El projecte Micocat ha tingut per objectiu reduir el contingut en micotoxines produïdes a camp pels fongs del gènere Fusarium en blat de moro per a gra a Catalunya

El projecte s’ha estructurat en 7 activitats principals: l’elaboració de mapes de risc a les zones productores catalanes, l’avaluació de la sensibilitat de les varietats de blat de moro a micotoxines, l’estudi de la incidència de les pràctiques agrícoles en el contingut en micotoxines, la detecció precoç de micotoxines derivades de fongs del gènere Fusarium en el cultiu del blat de moro, l’estudi de la influència de l’estrès hídric en el contingut final del gra en micotoxines, la determinació del contingut en micotoxines en la producció de gra de blat de moro a les principals zones productores de Catalunya, en base a analítiques de camps d’agricultors i, per últim, la transferència dels resultats a tècnics i agricultors dels sectors involucrats mitjançant jornades i una guia.

El projecte ha conclòs que, per tal de disminuir el risc de micotoxines (àcid fusàric, fumonisines, tricotecens i zearalenones) s’han de cultivar varietats de blat de moro tolerants, com les transgèniques. Les pràctiques de conreu com les rotacions, les dates de sembra i recol·lecció no retardades i el reg contribueixen a minimitzar el risc de contaminació. La determinació precoç de fongs micotoxigènics i de micotoxines, així com l’aplicació d’un model d’avaluació del risc segons factors agronòmics, també permeten millorar l’eficiència i la productivitat de les explotacions agrícoles i la qualitat nutricional i seguretat dels pinsos destinats a producció animal.

Així mateix, el fet de poder disposar de la informació abans de la recol·lecció permet facilitar l’aplicació de mesures preventives i la gestió de les collites per tal de minimitzar les contaminacions.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.