Notícies

  Més notícies

Es quatriplica el pressupost destinat a Catalunya per a la innovació i modernització del sector agrícola i ramader

S'obre una línia d'ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm

S’impulsen contractes per ramats que pasturin amb finalitats de prevenció d’incendis i millora de la biodiversitat


21 NOV
30 NOV

Identificant eines i oportunitats en l’aprofitament alimentari

Altres notícies

  Més notícies

Nou informe publicat per la FAO en el marc de la COP27: Sustainable and circular bioeconomy in the climate agenda, opportunities to transform agrifood systems (disponible en anglès)

Jornades informatives pel Clúster 6 del programa Horizon Europe, on s’inclouen l’Alimentació, Bioeconomia, Recursos Naturals, Agricultura i Medi Ambient (disponible en anglès)

Nou informe publicat per la Comissió Europea titulat An overview of the algae industry in Europe (només disponible en anglès)

Més informació