INVESTIGACIÓ | 13/07/2022  Ruralcat

Fruit.Net executa 15 estudis relacionats amb el préssec, la pera, la poma i els cítrics

El programa Fruit.Net pretén millorar el control de plagues i malalties al llarg de la cadena de producció de la poma, pera, préssec i cítrics.

El programa Fruit.Net neix a conseqüència de la conscienciació social i de la legislació cada cop més exigent amb l’ús dels productes fitosanitaris i la presència de residus a la fruita.

L’Oficina Virtual Fruit.Net, al llarg d’aquest any, està executant 15 estudis relacionats amb el préssec, la pera, la poma i els cítrics.

Pel que fa al préssec, s’estudien estratègies aplicades a camp per al control de la Monilina spp., la validació del model de predicció d’oïdi i l’efectivitat de diferents estratègies per al control de Xanthomonas.

De la pera, s’investiguen alternatives no químiques als tractaments postcollita per al control de malalties de conservació, també el control de Psil·la mitjançant l’alliberament d’antocòrids, i estratègies per al control de Stemphylium mitjançant l’ús d’un model de predicció que indica risc d’infecció.

Quant a la poma, es fa un seguiment de la implementació del model Alternaria spp., es posa en marxa el projecte Fruit.Net Plus, es mira l’efectivitat dels productes de baix impacte per al control del motejat, i es busquen alternatives no químiques als tractaments postcollita per al control de les malalties de conservació.

Finalment, amb els cítrics, es fa un control de Tetranychus urticae i de poll roig de Califòrnia amb oli de taronja.

Com a punt comú a l’estudi del préssec, la pera i la poma, es mira la presència de residus químics a la superfície de la fruita al moment de la collita, en funció del moment d’aplicació a camp.

El programa Fruit.Net neix a conseqüència de la conscienciació social i de la legislació cada cop més exigent amb l’ús dels productes fitosanitaris i la presència de residus a la fruita. Pretén millorar el control de plagues i malalties al llarg de la cadena de producció de poma, pera, préssec i cítrics, utilitzant totes les eines disponibles per fer l’agricultura el màxim sostenible possible.

Font: Oficina Virtual Fruit.net

Informació relacionada