ALIMENTACIÓ | 18/07/2022  Ruralcat

S’ha atorgat el Diploma de Mestre Artesà Alimentari 2022 a 25 persones

El reconeixement de l’artesania alimentària contribueix a fomentar els valors econòmics, culturals i socials d’aquesta activitat a Catalunya.

Aquest reconeixement es fa des de l’any 1987, i des d’aleshores s’ha lliurat més de 1.000 diplomes.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha atorgat el Diploma de Mestre Artesà Alimentari 2022 a un total de 25 persones, de les quals 10 són flequers, 6 pastissers, 6 carnissers, cansaladers i xarcuters, 2 xurrers, i un formatger; en reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici.

Aquest Diploma s’entrega a les persones artesanes alimentàries que acrediten mèrits excepcionals de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de 15 anys, i disposen del carnet d’artesà alimentari. Aquest reconeixement es fa des de l’any 1987, i des d’aleshores s’ha lliurat més de 1.000 diplomes.

Es considera artesania alimentària l'activitat d'elaboració de productes alimentaris, que, complint els requisits assenyalats per aquesta matèria, estan subjectes a unes condicions durant tot el seu procés productiu que garanteixen als consumidors un producte final individualitzat, de bona qualitat, i amb característiques diferencials, obtingudes gràcies a les petites produccions controlades per la intervenció personal de l'artesà/ana.

El reconeixement de l’artesania alimentària contribueix a fomentar els valors econòmics, culturals i socials d’aquesta activitat a Catalunya, i a la preservació i la revaloració de les petites empreses familiars que elaboren productes agroalimentaris.

De forma complementària a aquests diplomes, el Departament va crear l’any 2003 el Premi al Millor Jove Artesà/ana Alimentari/àira Innovador/a, dotat amb 3.000 euros per al premi i 1.000 euros per a l’accèssit. Aquest premi reconeix l’esforç dels joves artesans alimentaris en la recuperació, la innovació, la diversificació, i el disseny de productes artesans. Actualment, i fins a l’1 de setembre d’enguany, està oberta la presentació de candidatures per a la convocatòria 2022 del guardó.

Els guardons d’artesania alimentària (diplomes de mestre artesà i premi al jove artesà alimentari innovador) seran lliurats per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural, Teresa Jordà, en una cerimònia oficial que tindrà lloc a la tardor.

Font: DACC