ALIMENTACIÓ | 22/07/2022  Ruralcat

Publicades noves fitxes informatives sobre la qualitat de la mel

L’objectiu d’aquest document sobre la qualitat de la mel és facilitar a les empreses el compliment de la normativa vigent i l’assegurament de l’obtenció de productes de qualitat.

Els operadors agroalimentaris han d’assegurar que els productes que comercialitzen s’ajusten a la normativa de qualitat.

El sector de la mel a Catalunya té una important tradició i està molt implantat al territori. Al nostre territori, trobem un gran ventall de mels, atesa la gran diversitat de zones amb característiques climàtiques i ecològiques diferents. A més, el sector consta de manera molt significativa d’empreses de petita grandària, entre les quals hi ha nombrosos apicultors, per als quals les fitxes informatives sobre la qualitat de la mel són documents que intenten ser una eina útil per a ajudar-los a obtenir la informació relativa a la qualitat que han d’assegurar en les mels que comercialitzen.

L’objectiu d’aquest document és facilitar a les empreses el compliment de la normativa vigent i l’assegurament de l’obtenció de productes de qualitat per a poder garantir als consumidors l’autenticitat de les característiques de la mel que es troba al mercat, amb la finalitat que els consumidors puguin fer una elecció informada i responsable.

Els operadors agroalimentaris han d’assegurar que els productes que comercialitzen s’ajusten a la normativa de qualitat, per la qual cosa han d’establir procediments per assegurar que els processos d’elaboració compleixen els requisits de qualitat i es pugui comprovar la veracitat de la informació de l’etiquetatge, en particular pel que fa als orígens geogràfics i pol·línics de les mels, a les mencions facultatives emprades pels operadors entre altres requisits d’etiquetatge.

En primer lloc, el document conté fitxes explicatives sobre l’etiquetatge de la mel que tenen la finalitat de donar una informació contínua a les empreses per tal que transmetin correctament la informació en l’etiquetatge dels aliments. També especifica la informació obligatòria que ha de contenir l’etiqueta i indicacions específiques.

Tot seguit, s’expliquen els principals errors en l’etiquetatge, i finalment, aspectes crítics de qualitat, com el procés de producció, de comercialització i de traçabilitat.

Font: DACC