RURALCAT | 25/07/2022  Ruralcat

Ruralcat posa a disposició dels usuaris una nova pestanya sobre pèrdues i malbaratament alimentari

La nova pàgina reuneix tota la informació i les dades relacionades amb el malbaratament alimentari.

L’objectiu és oferir la informació de manera clara, directa i organitzada.

Ruralcat ha incorporat una nova pestanya sobre pèrdues i malbaratament alimentari al seu portal web amb la finalitat de posar a l’abast dels visitants tota la informació i les dades relacionades amb aquest tema. A partir d’ara, l’usuari pot accedir a aquesta informació directament des de la home de la web, on al final de la pàgina es troba la pestanya.

L’objectiu és oferir aquesta informació de manera clara, directa i organitzada, ja que un cop cliques la informació està agrupada de la següent manera:

Què és el malbaratament alimentari? En aquest apartat es defineix el concepte, conté les principals xifres relacionades amb el malbaratament, explica el valor dels aliments, la jerarquia de gestió dels aliments malbaratats i les organitzacions implicades en la reducció del malbaratament.

Eines per a la reducció. En aquesta pestanya es posa a l’abast opcions d’aprofitament alimentari i projectes i iniciatives de prevenció i aprofitament dels aliments. També hi ha un apartat d’innovació i recerca, aplicacions web, ajuts i premis.

Documents d’interès. Aquesta pàgina conté diferents documents d’interès relacionats amb les pèrdues i el malbaratament alimentari i els sistemes alimentaris sostenibles, com guies de bones pràctiques, acords de col·laboració, polítiques alimentàries, entre altres aspectes.

Consell Català de l’Alimentació. S’explica en què consisteix el Consell Català de l’Alimentació i la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat.

Actualitat. És un apartat on es reuneix informació d’actualitat relacionada amb el malbaratament alimentari.

Normativa. Aquesta pestanya permet l’accés als marcs normatius generals. També inclou la normativa desenvolupada per diferents països en la lluita contra les pèrdues i el malbaratament alimentari i aquella relacionada amb l’alimentació que pot condicionar-ne el malbaratament.

 

Font: DACC