PESCA | 01/08/2022  Ruralcat

OnPescar, un nou mapa GPS que indica les zones on practicar l’activitat de pesca marítima recreativa

Amb aquesta eina, l’usuari podrà visualitzar directament les limitacions especials i temporals que es presenten durant l’època estival per a la pesca marítima recreativa.

OnPescar es tracta d’un mapa topogràfic que permet localitzar l’usuari i conèixer la regulació de qualsevol zona.

Aquesta temporada d’estiu, els pescadors recreatius podran saber quines són les zones permeses, regulades o prohibides per a la pràctica de l’activitat gràcies a OnPescar, un mapa topogràfic que, conjuntament amb l’aplicació gratuïta CarryMap, permetrà localitzar l’usuari i conèixer la regulació de qualsevol zona al llarg del litoral català a través d’un dispositiu mòbil.

Per a la posada en marxa d’aquest mapa, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible ha integrat les normatives d’ordenació dels àmbits portuaris, dels espais naturals protegits i dels plans d’usos i serveis de temporada (PUST).

D’aquesta manera, es pretén posar a l’abast de tothom la informació disponible sobre les zones habilitades per a la pesca marítima recreativa, un reclam dels darrers anys per part del sector ateses les diferents casuístiques trobades al llarg del litoral.

En general, la pesca marítima recreativa no presenta restriccions. No obstant això, segons els ports, els espais naturals protegits, els espigons/esculleres o els plans d’usos i serveis de temporada, els accessos o les regulacions per a la pràctica de l’activitat poden variar.

En relació amb els plans d’usos i serveis de temporada, tal com determina la normativa de pesca marítima recreativa (Decret 109/1995), s’hi inclourà la determinació d’horaris diürns i la delimitació dels espais on serà permesa la pesca amb canya durant el període comprès entre el 15 de maig i el 15 de setembre. Així, dins d’aquest període, es poden habilitar horaris i/o espais delimitats per a la pràctica de l’activitat compatibles amb la resta d’usos a les platges.

D’acord amb la informació recollida, el mapa estableix 4 categories pel que fa a la regulació de l’activitat:

-Permesa: Consisteix en una zona sense cap regulació o amb regulació per a pescar les 24 h del dia. En el mapa es pot veure de color verd.

-Regulada: Aquesta categoria correspon a les zones amb alguna regulació temporal de la pesca marítima recreativa. En aquest cas, el color que la representa a l’aplicació és el groc.

-No permesa: Zona on la pesca marítima recreativa no és permesa, ja que han de conservar la seva biodiversitat. Al mapa hi surt representada de color vermell.

-Espigó / escullera: zones on hi poden haver regulacions específiques o d’accés per raons de seguretat. Aquesta categoria es representa en el mapa de color gris.

Font: DACC