AJUTS | 03/08/2022  Ruralcat

Atorgats els 3,5 M€ d'ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica

Aquests ajuts, previstos en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2022, compten amb una dotació total de 8 milions d’€ per a tot el període de programació (cofinançats en un 57% pel Departament i el 43% restant l’aporta el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural)

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha resolt les sol·licituds d’ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica corresponents la convocatòria 2021. Així, s’ha aprovat un total de 72 sol·licituds per un import de 3,5 milions d’euros.

Aquesta convocatòria incorpora 3 noves categories d’activitats (l’aplicació de tecnologies diferencials, la validació i prototipatge de tecnologies, i l’anàlisi sectorial i capitalització de projectes) a fi d’apostar per un vessant més tecnològic i la valorització de projectes, cosa que hi ha fet participar nous centres de recerca que no havien estat beneficiaris d’aquests ajuts.

Les activitats aprovades tracten temàtiques molt diverses com són l’aplicació de tecnologia diferencial de monitoratge magneto-òptic, l'aplicació de georadar al sòl agrícola, la capitalització de projectes en l'àmbit de la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització, el desenvolupament d’una eina per a disminuir el malbaratament alimentari, una nova eina digital per al seguiment de l’impacte de la vespa asiàtica, la valorització de biogàs per a zones rurals, i l’ús de la tecnologia LED per a la eliminació del deteriorament fotoquímic del vi, entre altres.

Es tracta de la quarta convocatòria d’aquests ajuts, dels que ja s’ha aprovat un total de 220 projectes. Es pot consultar els resultats generats, guies, manuals, fitxes, vídeos, i altres materials editats a través del cercador de la xarxa-i.cat

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal, i agroalimentari de Catalunya, mitjançant la realització d’activitats de demostració, projectes demostratius, camps d’assaig, xarxes de parcel·les experimentals, explotacions pilot, projectes d’aplicació de tecnologies diferencials, projectes de validació i prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per ACCIÓ, i entitats vinculades a les universitats, que tinguin com objecte la recerca (es considera entitats vinculades aquelles en què el seu òrgan de govern estigui participat per una universitat).

Els projectes concedits donen resposta a àmbits estratègics com la sanitat vegetal, la prevenció i lluita contra les plagues emergents i foment de la gestió integrada de plagues; la millora en la gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització i la gestió eficient de l’aigua, l’energia i el sòl; les estratègies per a la millora de la salut i el benestar animal, la prevenció i lluita contra malalties emergents i el foment de l’ús racional dels medicaments; la producció agroalimentària i forestal sostenible; la qualitat i seguretat alimentària, la bioeconomia i economia circular i reducció del malbaratament, la transformació dels sistemes productius i/o impuls de noves practiques per la mitigació, adaptació del canvi climàtic i la preservació de la biodiversitat; la millora de processos i digitalització en el sector agroalimentari i forestal i la innovació agroalimentària i forestal.

Aquesta línia d’ajuts, juntament amb la de cooperació per a la innovació, ha demostrat ser una eina molt potent pel que fa a la col·laboració i la transferència tecnològica i de coneixement des del món de la recerca al sector productor i a la indústria agroalimentària. En el marc europeu, Catalunya ocupa una posició molt destacada quant a nombre de projectes de transferència i d’innovació del sector agroalimentari.

La resolució de concessió es pot consultar a través del Tauler Electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Més informació a l’espai Xarxa-i.cat

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) d’acord amb el que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2022.

Font: DACC