MÓN RURAL | 18/08/2022  Ruralcat

S’impulsa la cooperació Leader de Catalunya amb l’aprovació de 15 projectes estratègics amb un import total de més d’1,1M€

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar projectes estratègics de cooperació i de cooperació entre grups que permetin desenvolupar les estratègies.

S’han aprovat 12 projectes estratègics de cooperació d’un grup Leader amb els agents del seu territori

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha aprovat 12 projectes estratègics de cooperació d’un grup Leader amb els agents del seu territori per un import de 293.069 €, i de 3 grans projectes de cooperació entre grups per un import de 873.597 €, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2022L’import total d’ajut, 1.166.666 €, compta amb el cofinançament del 43% per part del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar projectes estratègics de cooperació i de cooperació entre grups, en col·laboració amb els agents públics i privats dels territoris, que permetin desenvolupar les estratègies, creant sinergies amb els projectes productius de cada zona i amb els seus habitants.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són els 11 Grups d’Acció Local que van ser seleccionats pel Departament per a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR 2014-2022.

Els projectes estratègics i de cooperació entre grups s’han de regir pels principis d’innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han d’implicar la posada en comú d’idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn l’assoliment d’un objectiu d’interès compartit, i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar valor afegit al Leader de Catalunya.

Els 12 projectes estratègics de cooperació aprovats, que es detallen a continuació, són de temàtiques molt diverses com la valorització dels productes agroalimentaris locals, el desenvolupament econòmic en espais naturals protegits, la custòdia del territori i el paisatge o la resiliència territorial, entre altres.

 

‘Queda’t a la Catalunya Central’

L’objectiu del projecte és la bonificació econòmica per a empreses en la contractació de persones nouvingudes a la Catalunya Central, mitjançant un procés de coordinació amb diferents agents del territori enfocats a la inserció laboral, millora de les competències de les persones nouvingudes, i així impulsar la competitivitat del territori Leader alhora que es posa fre a la despoblació. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

 

‘Els camins de Sant Miquel. Patrimoni, natura i cultura’

L’objectiu del projecte és associar els diferents espais patrimonials i monestirs dedicats a la figura de Sant Miquel, per a donar valor a aquests edificis i promoure itineraris entre els diferents espais, millorant la seva imatge i aconseguint ser un pol d’atracció turística de la zona, fomentant un turisme estable i durador, conscient i respectuós amb el patrimoni i el territori. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.

 

‘Resiliència Territorial, un pas més enllà del Territori Socialment Responsable’

L’objectiu del projecte és aplicar la Resiliència Territorial als territoris rurals com a estratègia per a mantenir-los vius i competitius, tot actuant de forma proactiva per a afrontar impactes o reptes interns i externs del territori, és a dir, augmentant la capacitat d’adaptació als factors de canvi interns i externs, de manera que no només es minimitzi els efectes negatius que les situacions adverses puguin causar sobre el territori rural, la població i les organitzacions, sinó que també es pugui desenvolupar estratègies innovadores per a convertir els problemes detectats en oportunitats. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.

 

‘Territori Educador. Ens Mengem les Valls’

L’objectiu del projecte és promocionar una cultura d’alimentació sana, de qualitat, i de proximitat a la població local a través de l’escola, incidint en el fet que la compra de productes locals ajudi a conservar el paisatge rural tradicional, doni més garanties de la procedència i qualitat del producte, es compri productes frescos produïts localment, es consumeixi aliments de temporada, es promogui la conservació de les varietats autòctones, es mantingui la biodiversitat local, es conegui i valori els aliments de la terra, i es doni suport al desenvolupament i al treball sostenible. Aquest projecte està coordinat per l’Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura.

 

‘Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura’

L’objectiu estratègic general és respondre a l’emergència climàtica global, harmonitzant l’acció local i l’acció global per a assegurar i posar en valor la sostenibilitat de models territorials diversos i complexos, incidint en l’energia, el paisatge i l’agricultura, cap a la generació d’oportunitats econòmiques per als actors locals. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp.

 

‘Territori Digital Sostenible’

Els objectius estratègics del projecte són la unificació d’iniciatives territorials que vetllin per un ús responsable de la tecnologia conscienciant diferents col·lectius sobre el perill d’un mal ús d’internet. Alhora també mostrar les possibilitats d’un bon ús de les noves tecnologies i d’aquesta manera informar sobre les causes i conseqüències de ser nadius digitals. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell-Cerdanya.

 

‘Les dones del món rural’

L’objectiu del projecte és conèixer l’estat de la qüestió sobre «les dones del món rural» a les Terres de l’Ebre. La intenció de formular aquest objectiu és crear una base per a saber on i què treballar en el futur. El projecte consta de quatre grans marcs de treball: anàlisi, co-governança, difusió/visibilització, i venda. Aquest projecte està coordinat pel Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.

 

‘Espais naturals de Ponent”

L’objectiu principal del projecte és realçar els valors dels Espais Naturals de Ponent entre la població local per tal de garantir la seva preservació, i també entre la població forana per tal de fomentar l’ecoturisme que ajudi a diversificar i potenciar l’economia en el territori. Aquest projecte està coordinat per l’Associació Leader de Ponent.

 

‘Territori de valor: “Posar en valor els recursos del territori com a dinamitzadors del turisme familiar’

L’objectiu principal del projecte és dotar als establiments i a altres empreses turístiques de més recursos per a complementar els ja creats i ampliar-los per a continuar captant i fidelitzant el turisme familiar, potenciant el territori a la vegada que es millora l’experiència del seu client, optimitza la seva oferta, en especial de cara al turisme familiar, i així contribueix a la seva consolidació empresarial. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.

 

‘Gratitud Pallars: Responsabilitat social i turística’

L´objectiu del projecte és el desenvolupament d’una metodologia per a fomentar la contribució voluntària de les empreses turístiques, la pagesia, la població local, i els visitants, en la conservació i valorització del patrimoni natural i cultural rural. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Leader Pirineu Occidental.

 

‘Vall de l'Ondara. Recuperant espais per a persones’

L’objectiu del projecte és mancomunar desenes d’hectàrees de finques privades i públiques a la vall del riu Ondara per a l’aprofitament dels recursos naturals (sol, aigua, vent...) i transformar‐ho en un seguit d’accions per a la creació d’energia, de llocs de treball inclusius per a persones vulnerables, d’espais d’esbarjo, salut i paisatge, per a la producció agroalimentària ecològica i de proximitat. I revertir un espai geogràfic erm i desaprofitat en un espai pedagògic, des de l’herència del patrimoni i de consciència natural, i aportar una iniciativa demostrativa i transferible cap a la conscienciació de l’emergència climàtica. Aquest projecte està coordinat pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

 

‘Espais naturals d'interès turístic a l'entorn del GR-99’

L’objectiu general del projecte és difondre, donar visibilitat, i posar en valor els espais naturals de la Ribera d’Ebre creant una oferta diversificada i establint sinergies entre els diferents agents implicats. D’aquesta manera es promocionarà els espais naturals vinculats al GR-99 - Camí Natural de l’Ebre entre la població de la comarca i les comarques limítrofes. Aquest projecte està coordinat pel Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques Ribera d’Ebre i Terra Alta.

 

Els 3 grans projectes de cooperació entre grups aprovats són ‘Territori Resilent’, ‘Territori Talent’, i ‘Territori Intel·ligent’, i abasten temàtiques molt diverses com ara el retorn dels joves al món rural, el coworking, les energies renovables i el canvi climàtic, la valorització dels productes agroalimentaris locals, el desenvolupament econòmic en espais naturals protegits, entre altres.

 

Font: DACC