MEDI NATURAL | 28/10/2022  Ruralcat

S’inicia el procés de participació ciutadana de l’Agència de la Natura de Catalunya

Aquesta nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.

Per participar en el procés es pot fer a través de diferents canals els diferents sectors implicats en la conservació de la natura al nostre país.

S’ha iniciat el procés de participació ciutadana de l’Agència de la Natura de Catalunya (ANACAT). Aquest procés té com a objectius implicar els agents clau en conservació de la natura a Catalunya en el procés de creació de l'Agència i informar-los de tots els passos previstos fins a la seva constitució, recollir i debatre propostes sobre la governança de l’Agència, que es tindran en consideració en els seus estatuts i en altres documents estratègics i recollir i debatre propostes sobre la presència i el desplegament territorial de l’Agència. Els eixos de debat són la comissió social, la territorialització de l’Agència i els òrgans i mecanismes de participació i col·laboració amb entitats, empreses i persones.

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquesta nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.

Per participar en el procés es pot fer a través de diferents canals els diferents sectors implicats en la conservació de la natura al nostre país.  Concretament, durant el mes de novembre i desembre s’organitzaran vuit sessions deliberatives al territori i dues sessions sectorials, i es publicarà un apartat perquè qualsevol interessat pugui fer arribar les seves propostes en relació amb els eixos temàtics del procés.

 

Font: Medi Ambient i Sostenibilitat