AJUTS | 22/02/2023  Ruralcat

El proper 27 de febrer finalitza el termini per sol·licitar l'Ajut INNOTRACK per a la innovació en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l'empresa

Aquests ajuts s'emmarquen dins dels ajuts del Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya (PEAC), l'objecte dels quals és el foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer.

Aquestes ajudes s’emmarquen en l’Estratègia Alimentària de Catalunya.

Fins al dia 27 de febrer, encara es pot sol·licitar l'ajut INNOTRACK (línia 9 dels ajuts de l'Estratègia Alimentària de Catalunya), que té l'objectiu de transformar el model productiu i de negoci de l'empresa agroalimentària a través de la promoció de la innovació en els àmbits de la digitalització i la sostenibilitat, promovent la seva transformació digital i millorant la sostenibilitat i la competitivitat de les empreses en un context global. 

Aquest ajut subvenciona el servei d'assessorament per a la diagnosi i definició d'estratègies (línia 9.1) o per a la implementació de projectes (línia 9.2) d'innovació en l'àmbit de la digitalització, sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat de l'empresa. L'esmentat servei d'assessorament ha de ser prestat per universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO de Catalunya o entitat vinculada a una universitat, que tingui com a objecte la recerca, o persones assessores acreditades per ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l'Empresa). 

Es tracta d’unes ajudes emmarcades en l’Estratègia Alimentària de Catalunya, un pla d'acció impulsat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) per avançar vers un sistema alimentari més sostenible, segur, just, cohesionat, resilient, saludable i d'accés universal. El pla compta amb 8 línies més d'ajuts per incidir sobre la totalitat de la cadena de valor alimentària, des de l’inici (producció) fins al final (consum):

 

- Línia 1: Càlcul del perfil de sostenibilitat de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental del producte. Import subvencionable fins a 5.000€.

 

- Línia 2: Creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits. Import subvencionable fins a 100.000€.

 

- Línia 3: Millora dels processos productius, l'eficiència de petits escorxadors fixes i/o mòbils i activitats annexes d'obtenció i preparació de carn i de productes carnis i d'establiments de manipulació de carn de caça. Import subvencionable fins a 100.000€.

 

- Línia 4: Foment de projectes transformadors i per l'arrelament territorial dins del sector agroalimentari. Import subvencionable fins a 200.000€.

 

- Línia 5: Foment del compliment dels llindars màxims establerts a la normativa d'higiene i qualitat adaptada a les petites elaboracions. Import subvencionable fins a 45.000€.

 

- Línia 6: Prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari:

1) Per a empreses – plans de prevenció de malbaratament: Import subvencionable fins a 15.000€.

2) Per a entitats sense ànim de lucre – activitats de sensibilització: Import subvencionable fins a 50.000€

 

- Línia 7: Foment pel relleu generacional de negocis d'artesania alimentària. Foment pel relleu generacional d'artesania alimentària amb grau de consanguinitat de 1er o 2n grau. Import subvencionable fins a 70.000€

 

- Línia 8: Foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d'aliments. Import subvencionable fins a 200.000€

 

Els ajuts es poden sol·licitar des de la pàgina de Tràmits de la Generalitat.

 

Font: DACC