SANITAT VEGETAL | 04/07/2017  DARP/RuralCat

El DARP intensifica la vigilància preventiva contra la 'Xylella fastidiosa'

La setmana passada es va confirmar la presència del bacteri a la província d'Alacant. Tot i que la Xylella fastidiosa no s'ha detectat a Catalunya, el DARP ha publicat un protocol de prevenció.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) fa mesos que va intensificar les mesures i protocols d’actuació per a evitar la introducció de la plaga “Xylella fastidiosa” a Catalunya, que de moment està lliure d’aquest bacteri, que ja s’ha detectat del sud d’Itàlia, a l’Illa de Còrsega, a la costa blava francesa, a les Illes Balears, i ara a València.

La vigilància i prospecció en el territori català es duu a terme en les empreses proveïdores de material vegetal i en les plantacions, tant d’olivera, com d’ametllers, cítrics, vinya, i altres cultius susceptibles, i també en planta ornamental de vivers, i parcs i jardins. I per part de l’IRTA, també s’està analitzant i estudiant els possibles insectes vectors a Catalunya i la seva biologia, per a conèixer el seu comportament i les possibles mesures de lluita.

El Laboratori de Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP compta amb les tècniques més novedoses per a la detecció d’aquest bacteri. Durant l’any 2016 va analitzar 814 mostres vegetals i enguany es preveu arribar a les 1.400 mostres, i fins el moment totes les analítiques han donat negatives al bacteri.

A més, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DARP, en col·laboració amb el sector, està fent una àmplia campanya informativa per a evitar que la plaga s’introdueixi i propagui a Catalunya. La seva eradicació, una vegada detectada, és molt difícil; per la qual cosa la millor estratègia és la prevenció, i per això és fonamental que qualsevol sospita de la seva presència es comuniqui immediatament al Servei de Sanitat Vegetal del Departament.

Catalunya s’ha posat a disposició de la autoritats fitosanitàries del País Valencià per a donar suport a l’eradicació immediata del focus d’aquesta plaga declarat en una plantació d’ametller de la província d’Alacant. És molt important que aquest focus no s’estengui a altres zones i es pugui eradicar.

I és que la detecció al País Valencià obliga a prendre les màximes mesures preventives per a evitar la seva introducció a Catalunya, i, en cas que es detectés, activar els protocols per a evitar la seva propagació.

La Xylella fastidiosa és un bacteri que ataca més de 300 espècies de plantes i que podria afectar greument cultius molt importants a Catalunya, com l’olivera, l’ametller, la vinya, els cítrics, i també les plantes ornamentals. Provoca un decaïment ràpid i generalitzat de la planta, i, en els casos més greus, una secada de fulles i branques i la mort de la planta. La principal via de propagació de la malaltia és el comerç de material vegetal de plantació contaminat des de zones on el bacteri és present. Aquesta malaltia de les plantes es va detectar per primera vegada a Europa l’any 2013, al sud d’Itàlia (regió de Pulla), on està destruint les plantacions d’oliveres. Per a evitar la introducció i propagació de Xylella fastidiosa dins la UE, la Comissió Europea va establir immediatament mesures d’emergència.
 

Informació relacionada