CAÇA | 27/04/2023  Ruralcat

S’inicia el procés participatiu de la futura llei d'activitats cinegètiques de Catalunya

Aquesta llei és l’avanç legislatiu més important inclòs en el Pla estratègic per al control dels danys a Catalunya 2025.

La normativa vigent és estatal, de l’any 1970, i cal adequar-la a les noves necessitats socials, econòmiques i ambientals.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural engega el procés de participació pública per elaborar una nova llei catalana d’activitats cinegètiques, que actualitzarà la Llei de caça estatal vigent, del 1970. En aquest procés de participació es vol implicar un ampli ventall d’agents vinculats amb l’activitat cinegètica, i ha de servir per proposar què hauria de regular la nova normativa i explorar quins són els grans consensos actuals que han d’orientar l’activitat.

Els resultats del procés són disposar de l’abast que ha de tenir la nova regulació, amb l’establiment de les prioritats i els valors que cal tenir presents, els objectius bàsics de l’activitat cinegètica i determinar la relació entre el sector de la caça i la resta de sectors.

La futura llei d’activitats cinegètiques de Catalunya és l’avanç legislatiu més important inclòs en el Pla estratègic per al control dels danys a Catalunya 2025 que té en marxa el Departament des de l’any passat, i ha de contribuir a la gestió sostenible dels ecosistemes i a l’equilibri territorial. Ha de tenir en compte les diferents activitats i sensibilitats de la ciutadania i ha d’esdevenir un veritable motor de dinamització i d’orientació dels sectors econòmics i del desenvolupament rural i de muntanya.

La nova normativa també ha d’explorar i implantar nous models i formes de fer per resoldre els problemes específics de zones de muntanya, dels conreus competitius o de les zones urbanes i suburbanes, entre d’altres. I tot això s’ha de fer respectant i valoritzant l’activitat tradicional de la caça, en harmonia amb la resta d’activitats al medi i la sostenibilitat ambiental.

La sessió informativa del procés participatiu és el tret de sortida per donar a conèixer el procés, el seu marc de referència, les vies de participació i els continguts bàsics que es volen abordar durant els debats. Posteriorment, hi haurà una fase de deliberació, orientada a explorar, des de l’escala territorial i les principals entitats implicades, propostes que donin resposta als reptes que es plantegen amb l’adaptació de la Llei de caça del 1970 a la realitat actual de Catalunya. Es duran a terme sessions de debat territorial de manera presencial, on es pretén obrir un debat temàtic sobre cadascun d’una sèrie d’eixos que s’establiran en aquestes sessions, per tal de concretar les propostes que es poden incorporar a la Llei. Això permetrà elaborar un document base per a la nova Llei. Seguidament, es farà un retorn d’aquests debats en què s’explicaria l’impacte que han tingut les aportacions a l’esborrany de la llei, que després haurà de seguir els tràmits administratius i legislatius corresponents per a la seva aprovació definitiva.

 

Font: DACC