RURALCAT | 02/05/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2016 es posa en marxa l’Oficina Xarxa-i.cat

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2016 es posa en marxa l’Oficina Xarxa-i.cat.

L’any 2016 es va posar en marxa l’Oficina Xarxa-i.cat, la Xarxa d’Innovació agroalimentària i rural de Catalunya. Es tracta del principal instrument de difusió de resultats de les iniciatives i projectes innovadors en l’àmbit agroalimentari i té per finalitat afavorir el treball col·laboratiu.

Aquesta oficina virtual de RuralCat reuneix tota la informació sobre els Grups Operatius i les Activitats Demostratives, a més dels Projectes Europeus i els Grups Focals.

Els Grups Operatius és l’associació de diversos socis amb interessos comuns entorn d’un projecte d’innovació específic i pràctic. Pot formar part d’un Grup Operatiu qualsevol entitat o empresa vinculada amb el sector agroalimentari. Els seus membres es comprometen a treballar junts i activament per resoldre un problema específic sectorial i/o territorial o aprofitar una oportunitat concreta. Aquests grups es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament rural (FEADER). A l’apartat de l’oficina on es troba la informació dels grups, també hi ha l’Observatori Grups Operatius i les diferents convocatòries.

Les Activitats Demostratives són activitats innovadores que proven la viabilitat o el funcionament, en condicions reals, d’un sistema de producció, d’una tecnologia o d’un sistema organitzatiu que pugui representar una millora substancial de la competitivitat o la sostenibilitat mediambiental de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, de la indústria agroalimentària o forestal o de l’activitat d’artesania alimentària. A la Xarxa-i.cat, també es poden consultar els projectes duts a terme de les diferents convocatòries i els resultats d’aquestes activitats.

El web també disposa d’un espai pels Projectes Europeus, on es troben projectes col·laboratius cofinançats per programes europeus, i un pels Grups Focals, que són grups formats per una vintena de persones expertes (agricultors/es, silvicultors/es, assessors/es, investigadors/es i representants de la indústria agroalimentària, etc.) constituïts en el marc de l’Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada