AJUTS | 06/06/2023  Ruralcat

S’acorda el primer gran paquet de mesures a la Taula Agrària per fer front a la sequera

L’acord amb les organitzacions agràries contempla ajuts per la compra de farratges per als ramaders de boví, oví, cabrum i equí, i la possibilitat de disposar de cubes d’aigua en casos excepcionals per aquelles explotacions que no en poden disposar.

Aquests ajuts directes s’han articulat de forma urgent per complementar els que va anunciar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha acordat el primer gran paquet de mesures amb el sector, a través de la Taula Agrària, i que contempla ajuts directes per la compra de farratges per la ramaderia extensiva amb l’objectiu de cobrir les despeses que generarà que no puguin pasturar per la sequera durant els pròxims 4 mesos d’estiu. A més, aquests ajuts es complementaran al sector apícola i a les granges de conills.

Aquests ajuts directes s’han articulat de forma urgent per complementar els que va anunciar el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i que el Govern considera insuficients per cobrir totes les despeses derivades de la manca de pastures. En concret, el Departament donarà un ajut de 60 euros per cada unitat de bestiar de boví de carn extensiu i d’equí, 15 euros per oví i cabrum de carn extensius; i 75 euros per cada cap de boví de llet, i 15 pel cabrum de lleter.

Aquests ajuts, ja acordats en la reunió tècnica anterior, es complementaran al sector de l’apicultura i de la cunicultura. En concret, els productors de mel rebran 10 euros/arna i les granges un total de 5 euros per conill. El total, el Departament ha previst destinar uns 10 milions d’euros a fer front a aquestes despeses derivades de la sequera.

El Departament ha informat també als representants de la taula Agrària que els ajuts s’hauran de sol·licitar, un cop s’activi l’ordre durant les pròximes setmanes, i que per atorgar-les s’analitzaran les afectacions per territori amb l’objectiu de prioritzar les principals urgències de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya i de les oficines comarcals.

Durant la reunió, on hi ha participat la consellera Teresa Jordà i Roura; el secretari general, David Mascort i Subiranas; el secretari d’Alimentació, Carmel Mòdol i Bresolí i el secretari d’Agenda Rural, Oriol Anson i Fradera , s’ha informat que el Departament també facilitarà cubes d’aigua a aquelles explotacions ramaderes que, en casos excepcionals, necessitaran aquest recurs per poder alimentar les seves cabanes.

Fruit de també del debat i de l’acord que s’ha treballat amb el sector, el Departament d’Acció Climàtica, conjuntament amb el Departament d’Empresa i Treball, s’ha informat de com procedir en cas d’expedients de regulació d’ocupació temporals per força major basats en causes relacionades amb la situació de sequera.

El Departament d’Acció Climàtica està treballant conjuntament amb les agrupacions agràries, i a través de la xarxa territorial formada per les oficines comarcals i els serveis territorials del Departament, per fer un seguiment de les afectacions reals que està tenint la sequera en el sector agrari de Catalunya de forma periòdica. Aquest treball conjunt està permetent detectar quines són les principals urgències a abordar amb el sector, com és el cas del farratges, amb l’objectiu de respondre amb la màxima celeritat possible i minimitzar les conseqüències que tindrà aquesta severa sequera sobre el sector primari del país.

 

Font: DACC

Informació relacionada