INNOVACIÓ | 19/06/2023  Ruralcat

Matins d’Innovació social al sector agroalimentari

Són un espai de trobada entre diferents agents de sectors concrets, amb la finalitat de conèixer, orientar i definir activitats de recerca, d’innovació i de transferència de coneixement.

Són un espai de trobada entre diferents agents de sectors concrets, amb la finalitat de conèixer, orientar i definir activitats de recerca, d’innovació i de transferència de coneixement.

El director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del DACC, Sr. Joan Gòdia, va presentar el Seminari “Matins d’innovació social al sector agroalimentari”, organitzat pel Servei d’Innovació Agroalimentària, en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica.

Els seminaris tècnics “Matins d’innovació agroalimentària” són un espai de trobada entre diferents agents de sectors concrets, amb la finalitat de conèixer, orientar i definir activitats de recerca, d’innovació i de transferència de coneixement.El seminari va començar amb l’exposició de l’Ignasi Martí, de l’Institut d’Innovació Social d’ESADE, sobre què s’entén per innovació social i els punts clau a l’hora de promoure-la. A continuació, Isabel Garcia, de la Subdirecció general de Treball en la Diversitat i el Tercer Sector del DEMT, explica quines són les línies de treball que actualment tenen engegades i quins ajuts hi ha disponibles. Jesús Delgado, membre de la Taula d’Entitats del Tercer Sector social a Catalunya, explica qui integra aquesta taula i quines són les seves funcions, fent èmfasi en els reptes de futur que hauran d’afrontar les entitats del tercer sector dins l’àmbit  de l'agroalimentació.

La darrera ponència va a càrrec d’Anna Pallí de la Unitat de Vigilància Tecnològica de l’IRTA que va exposar diferents exemples d’innovació social que s’estan fent darrerament arreu del món i enumera els requisits o les condicions que ha d’haver perquè es produeixi aquesta innovació.

Seguidament es va donar pas a la participació dels representants d’entitats i empreses del sector, els quals van exposar els principals reptes amb que es troben diàriament i les principals necessitats per part del sector en l’àmbit de la recerca i la transferència de coneixement. En aquesta segona part de la jornada, moderada per la subdirectora general de Transferència i Innovació del DACC, Sra. Glòria Cugat, van participar representants de La Fageda, Embotits Mallart, TEB Verd, CET El Pla Sant Joan de Déu, Es im-perfect, Fundació Formació i Treball i la Fundació Cassià Just. A continuació es van recollir les propostes de millora per a l’àmbit de la innovació social relacionades amb la recerca i la transferència tecnològica.

El Pla anual de transferència tecnològica (PATT) té programades un ampli ventall d'actuacions arreu de Catalunya, relacionades amb la pràctica totalitat de les orientacions productives agrícoles, ramaderes, agroindustrials i relacionades amb el medi natural.

 

Font: DACC