RURALCAT | 21/06/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2001 es creen els premis PITA, i al 2013 els premis Ruralapps

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2001 es creen els premis PITA, i al 2013 els premis Ruralapps

L’any 2001 es creen els premis PITA, i al 2013, els premis Ruralapps.

L'objectiu dels premis PITA és valorar la incorporació d’innovacions per a la competitivitat i la sostenibilitat del sector agroalimentari amb el reconeixement a les empreses agràries, l’agroindústria i els joves amb esperit innovador i emprenedor que apliquin noves tecnologies, optimitzin processos per a incrementar la competitivitat, la preservació ambiental i les Bones Pràctiques productives, i alhora garanteixin beneficis econòmics, de qualitat, d’ergonomia i de seguretat i sostenibilitat de les produccions. Els PITA compten amb tres categories de candidatures: el premi a l’explotació agrària, el premi a l’agroindústria, i el premi al/a la jove emprenedor/a innovador/a. Als guanyadors se’ls premia amb 6.000 € cadascun, i els finalistes amb 2.000 €.

El premi Ruralapps reconeix el treball de les empreses que han desenvolupat un programari funcional o solucions tecnològiques que contribueixen a la millora dels sectors agroalimentari, forestal o del medi rural o bé, que faciliten l'accés a la informació, en aquests àmbits a la ciutadania. Aquests premis, compten amb dues categories: la modalitat de Ruralapps ciutadania i la modalitat de Ruralapps professional. El premi és de 5.000 € per a cada guanyador i 2.000 € per a cada finalista.

Al llarg dels més de 20 anys de trajectòria dels premis PITA, s’han presentat més de 450 candidatures repartides per tot Catalunya i s’han premiat més de 100 candidatures innovadores d’empreses agràries, agroindústries i persones joves emprenedores.

En aquests 10 anys dels premis Ruralapps, s’han presentat més de 200 candidatures. Els àmbits de les innovacions tecnològiques presentades és molt divers i van des d’aplicacions per a la millora en la gestió agrària, forestal i el medi rural, el suport a la comercialització de productes, fins a tot tipus de desenvolupaments tecnològics basats en l’internet de les coses, la intel·ligència artificial i el big data. 

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat