REG | 23/06/2023  Ruralcat

Matins d’innovació agroalimentària: Solucions tecnològiques innovadores pels reptes del sector agroalimentari català.

La jornada tenia el propòsit de conèixer les activitats de recerca i avanços més punters en l’àmbit de la innovació amb aplicació al sector agroalimentari.

Un total de 56 representants de la indústria agroalimentària, universitats, centres tecnològics i de recerca, productors, societat civil, representants d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques, van assistir i participar activament a la jornada.

El passat dijous 15 de juny el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), va celebrar una nova edició dels Matins d’Innovació agroalimentària: “Solucions tecnològiques innovadores pels reptes del sector agroalimentari català”,  a la Sala Raval del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), amb el propòsit de conèixer les activitats de recerca i avanços més punters en l’àmbit de la innovació amb aplicació al sector agroalimentari. En aquesta edició, que es va celebrar dins del marc del Projecte Interreg Europe QUALIFY, es va oferir a representants del sector i dels diferents clústers agroalimentaris catalans, un fòrum on conèixer les últimes tendències en innovació tecnològica amb casos d’aplicabilitat al sector agroalimentari que donessin resposta a necessitats o reptes, i la possibilitat de connectar amb entitats punteres en tecnologies avançades amb qui poder dur a terme projectes d’R+D+i.

Un total de 56 representants de la indústria agroalimentària, universitats, centres tecnològics i de recerca, productors, societat civil, representants d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques, van assistir i participar activament a la jornada. El projecte Interreg Europe QUALIFY, que té per objectiu principal “Incrementar la competitivitat de les PIME del sector agroalimentari català”, pretén aconseguir-ho combatent el frau alimentari i posant en valor l’autenticitat i qualitat dels seus processos i productes amb, entre altres, la implementació d’accions i mesures en matèria d’innovació.

La jornada tècnica va estar inaugurada pel Director General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya. El Sr. Joan Gòdia va donar la benvinguda als assistents i va ressaltar els objectius específics d’aquesta edició de Matins d’Innovació que es va celebrar dins del marc i dels àmbits específics del projecte Interreg Europe QUALIFY.

A continuació de la obertura, el Sr. Eduard Falcó, consultor de fons europeus de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, va fer una presentació aprofundint en la importància de la innovació al sector agroalimentari i el seu impacte a la economia. Per abordar aquest tema va fer una reflexió sobre el paper actual de l’administració pública, les polítiques agràries vigents, el canvi climàtic i els seus efectes, posant èmfasi en l’objectiu que hauria de tenir la innovació en aquest marc per donar resposta a ciutadania i empreses.

El primer bloc de la jornada va iniciar-se amb la presentació de les principals línies tecnològiques avançades aplicades en l’àmbit del sector agroalimentari per part dels centres de recerca convidats (Sr. Àlex Pèlach del CBCat, Sra. Laia Garriga d’EURECAT, Sra. Jara Forcadell de la Fundació i2CAT, Sr. Marco Orellana del CIDAI i Sr. Daniel Sors de l’IEEC Foundation). Aquesta primera part va estar moderada por la Sra. Glòria Cugat, Subdirectora General de Transferència i Innovació Agroalimentària del DACC. Tots els convidats van fer un adequat apropament de les solucions més innovadores i de les noves tendències de recerca a Catalunya, així com d’una exemplificació amb casos d’ús aplicats al sector agroalimentari.

Posteriorment a aquest primer bloc, el Sr. Pau Cardellach, doctor en Melisopalinología i Chief Scientific Officer a Sonicat Systems va explicar el desenvolupament del Honey.AI., projecte guanyador del 1r premi Ruralapps 2022 a la seva categoría, com a exemple de cas d’èxit d’una tecnologia disruptiva aplicada al sector agroalimentari. Aquest primer microscopi intel·ligent que realitza anàlisis de qualitat de la mel automàticament i in-situ, vol donar resposta a la necessitat de identificar els nombrosos casos de frau a la mel, i a la dificultat de realitzar aquests tipus d’anàlisis de forma manual i rutinària.

A continuació es va donar pas al segon bloc, una taula rodona amb una amplia representació dels clústers del sector agroalimentari, en la qual es van exposar els reptes i les necessitats en innovació al sector agroalimentari a Catalunya. Aquesta taula rodona va estar conformada per els següents representants i entitats del sector: Sr. Albert Anglarill (AECOC), Sr. Jordi Vives (FCAC), Sr. Eloi Montcada (INNOVI), Sr. Manel Simon (AFRUCAT), Sr. Eudald Casas (INNOVACC), Sr. Àlex Goñi (Gremi de Peixaters de Catalunya), Sr. Raimon Bagó (Clúster FoodService), Sr. Pablo Vilanova (Mercabarna), i Sr. Ignasi Pons (FECIC). Aquest bloc va estar moderat per la Sra. Mª Josep de Ribot, Cap del Servei d'Innovació Agroalimentària del DACC, qui va fer una breu introducció sobre polítiques, estratègies de finançament i noves convocatòries de programes, edició dels dossiers tècnics, convocatòries de premis i altres instruments i recursos del DACC.

Tant el servei del Pla Anual de Transferència Tecnològica com l’equip tècnic del projecte Interreg Europe QUALIFY, van posar de manifest la satisfacció per la trobada i van expressar la voluntat de sumar necessitats i capacitats entre sector productor, administració i centres de recerca, coordinant esforços i establint prioritats per tal d’ajudar a potenciar la competitivitat del sector agroalimentari a Catalunya a través d’accions específiques així com de la millora de les polítiques públiques.

Finalment la Cap del Servei d'Innovació Agroalimentària, la Sra. Mª Josep de Ribot i la Subdirectora de Transferència i Innovació Agroalimentària, la Sra. Glòria Cugat van concloure el Matí d’Innovació remarcant els punts clau tractats a la jornada i agraint la participació als assistents.

Després d’analitzar els resultats de les enquestes realitzades als assistents, es valoren molt positivament els agraïments i estímuls rebuts per a continuar treballant en aquesta línia. La participació activa per part del sector proporciona les eines i empenta necessàries per seguir donant al projecte un sentit on tots els actors de la cadena agroalimentària catalana trobin resposta als seus reptes, on col·laborin de manera multidisciplinària i aconsegueixin els objectius dins dels àmbits del projecte: autocontrol de la qualitat, prevenció del frau alimentari i promoció de l’autenticitat dels productes.

 

Font: DACC