RURALCAT | 26/06/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2014 es posa en marxa l’oficina d’Assessorament

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2014 es posa en marxa l’oficina d’Assessorament.

L’any 2014 es posa en marxa l’oficina virtual d’Assessorament de RuralCat. L’assessorament és un servei d’assistència tècnica i empresarial a les empreses agràries catalanes que s’estructura al voltant de dos pilars: la millora de la competitivitat i la condicionalitat. El sistema integra gran part dels serveis que ja s’estan oferint a les empreses agràries (producció agrícola, producció ramadera, gestió ambiental, transformació, comercialització, gestió ambiental, diversificació de l’economia agrària) i incorpora la condicionalitat.

En aquesta oficina virtual s’hi pot trobar informació sobre el sistema d’assessorament agrari i el seu context a nivell europeu, també el registre d’entitats d’assessorament a Catalunya, els àmbits d’assessorament, com la sanitat vegetal, la fertilització, la gestió d’aigua, entre altres, i l’i2connect. Aquest últim apartat recull informació sobre el projecte europeu “Connectant assessors per a impulsar la innovació interactiva en agricultura i silvicultura – i2connect”, que té com a objectiu facilitar eines i metodologies als assessors agraris i a les seves organitzacions per tal que s’involucrin i donin recolzament a processos d’innovació.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada