EXTENSIUS | 30/06/2023  Ruralcat

S’activa la campanya de prevenció d'incendis durant els treballs de sega del cereal

La Direcció General d’Agricultura, el Cos d’Agents Rurals, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) i les agrupacions de defensa forestal (ADF) col·laboren per reduir el nombre d’incendis forestals relacionats amb els treballs de sega.

Aquesta campanya és activa des del dia 1 de juny fins el 31 d’agost. Font: Agents Rurals

El Govern ha iniciat la campanya de la sega, que coordinen els departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i d’Interior, amb l’objectiu de prevenir incendis agrícoles durant els treballs de sega del cereal i per minimitzar-ne els danys. Des del dia 1 de juny, ja s’ha activat el dispositiu per començar aquesta campanya, malgrat la sequera que viu el país, i es mantindrà activa les pròximes setmanes, atès que fins el 31 d’agost es preveuen les setmanes més crítiques de l’any.

L’operatiu de vigilància està format pel Cos d’Agents Rurals (Departament d’Interior), el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). Operativament, el dispositiu afecta nou comarques: Segrià, Noguera, Pla d’Urgell, Urgell, Segarra, Solsonès, Bages, Anoia i Conca de Barberà.

Aquest any, com a novetat, s’ha posat en marxa la sala de coordinació conjunta, situada a Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), i s’ha creat un nou grup de difusió d’incidències durant la campanya adreçat a les persones membres de la Taula del Cereal. Es fan noves xerrades sobre prevenció de riscos en el medi natural i els Agents Rurals compten amb noves eines de primera intervenció com són bufadors.

Els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d’incendi, atès que es fan amb temperatures molt elevades, humitats baixes i una vegetació fàcilment inflamable. Aquest risc d’incendi es concentra en unes franges horàries determinades. La campanya suposa que els efectius es despleguen de manera estratègica pel territori i fan itineraris diaris a les zones de treball per intentar cobrir el màxim de territori i poder donar una resposta ràpida davant de qualsevol incidència relacionada amb els treballs de sega. L’operatiu compta amb el Grup de Suport Aeri del Cos d’Agents Rurals per millorar la detecció d’eventuals columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres.

 

 

A part de la campanya operativa, el Cos Agents Rurals desenvolupa una campanya informativa a través de jornades que es duen a terme a totes les comarques cerealistes per recordar les mesures preventives obligatòries, el manteniment correcte de la maquinària i les pautes d’actuació davant d’un inici d’incendi. Per la seva banda, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia envia una carta a les persones titulars de màquines utilitzades en treballs de sega: recol·lectores, embaladores i picadores, per tal d’informar de les obligacions normatives.

La normativa estableix que en el període de l’1 de juny al 31 d’agost són obligatoris els mitjans d’extinció, independentment del perill d’incendi en què es desenvolupi l’activitat. El Cos d’Agents Rurals faran aturar les màquines que no disposin dels mitjans d’extinció obligatoris.

En el cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, entre les 14 i les 17 hores, cal comunicar a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles amb recol·lectora o embaladora. Aquesta comunicació, de forma opcional, podrà fer-se també a través d’un codi QR que permet fer un avís més ràpid i directe amb aquesta Central. Pel que fa a les picadores de palla acoblades a un tractor, en cas d’activació del nivell 2 del Pla Alfa, no es podran utilitzar entre les 12 i les 18 hores. En cas d’activació del nivell 3 del Pla Alfa, no es podran utilitzar en cap franja horària (de 0 a 24 hores).

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica elabora diàriament el mapa d’ignició en cereal de secà per causa de feines derivades de la collita. Aquest mapa s’elaborarà fins al 31 de juliol i tracta la probabilitat d’inici d’incendis d’una zona de cereal en relació amb la maquinària de recol·lecció. No és un mapa de propagació i s’elabora per a totes les zones de cereal sense tenir en compte si s’està treballant o no a la zona. Té una escala de 10 nivells: l’1 correspon a la probabilitat d’ignició més baixa i el 10 a la més alta.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha considerat necessari reconèixer l’actual període de sequera com un fenomen meteorològic greu i, consegüentment, flexibilitzar determinats requisits de la Política agrària comuna (PAC) per a la campanya del 2023.

L’Ordre, que es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 26 de juny, té per objectiu mitigar l’impacte que la sequera ha provocat a les explotacions agràries en l’àmbit de la PAC, procurar alleugerir la situació d’estrès financer i permetre la continuïtat dels ajuts per a la correcta viabilitat econòmica d’aquestes explotacions i del món rural.

La flexibilització d’aquesta normativa ha de permetre crear franges per a prevenció d’incendis sense que suposi un incompliment de la normativa vigent. Així, com a mesura de prevenció d’incendis, es podrà llaurar una franja perimetral d’un mínim de 5 metres i un màxim de 12 metres d’amplada, abans o després de la recol·lecció en qualsevol parcel·la.

 

Font: DACC