RURALCAT | 05/07/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2019 es posa en marxa l’oficina d’Extensius.Cat

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2019 es posa en marxa l’oficina d’Extensius.Cat

L’any 2019 es posa en marxa l’oficina virtual d’Extensius.Cat de RuralCat.  Es tracta d’un portal de referència, coordinat pel programa de Cultius extensius sostenibles de l’IRTA, per a la divulgació d’informació de cultius extensius, per a agricultors i tècnics.

Aquesta oficina virtual reuneix vídeos, fitxes de cultius i documentació relacionada amb els cultius extensius. Pel que fa als articles, es troben organitzats per categories, com les bones pràctiques, la fertilització, les plagues i malalties, entre altres, o organitzats per cultius, com cereals d’hivern, blat de moro, etc.

Extensius.Cat també té l’apartat de Xarxes de Varietats, que es tracta d’una Xarxa d’Avaluació Varietal que té com a objectiu proporcionar informació independent i rigorosa sobre les característiques agronòmiques i l’adaptació a les condicions de conreu de les zones productores catalanes de les noves varietats d’espècies de cultiu extensiu disponibles al nostre mercat.

Cal destacar, que aquesta oficina virtual també té el seu propi butlletí, que s’envia mensualment, i el seu perfil de Twitter i canal de Youtube.  

 

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada