RURALCAT | 31/08/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: El 2015 es posa en marxa l'apartat d'iniciatives europees

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

El 2015 es posa en marxa l'apartat d'iniciatives europees.

L’any 2015 es posa en marxa l'apartat d'iniciatives europees de RuralCat, projectes col·laboratius cofinançats per programes europeus. Es tracta d’un espai del portal que recull la informació de projectes cofinançats per la Unió Europea en els quals participa alguna unitat, escola agrària, empresa pública i centre de recerca vinculada amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En aquest apartat de RuralCat, hi ha informació de cada projecte: el nom del projecte, el logotip que et porta a la seva pàgina web, una breu descripció i la data d’inici i de fi. També hi ha un cercador, per poder buscar projectes segons el sector d’interès: agricultura, ramaderia, indústries transformadores i alimentació, energia, reg i medi ambientforestal, pesquer i medi rural i gestió de l’empresa agrària i de la producció.

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat

Informació relacionada