ESTADÍSTIQUES | 22/09/2023  Ruralcat

Publicat el Mapa d’Explotacions Agrícoles de Catalunya 2023

Aquest mapa es tracta d’una capa gràfica que geolocalitza les explotacions agrícoles a partir de les dades declarades a la DUN.

Actualment aquest mapa conté les dades de 5 anys, del 2019 al 2023.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha publicat el Mapa d’explotacions agrícoles de Catalunya actualitzat amb les dades de la DUN.  Es tracta d’una capa gràfica que geolocalitza les explotacions agrícoles a partir de les dades declarades a la DUN, amb la intenció d’oferir una informació rellevant per al sector i per a la ciutadania en general, tot respectant les polítiques de transparència i de protecció de les dades personals. Actualment aquest mapa conté les dades de 5 anys, del 2019 al 2023.

El mapa d'explotacions és obert a la ciutadania i en mostra les seves característiques principals de forma pseudonimitzada.

Aquest conjunt de dades conté la informació gràfica de la delimitació de cada explotació agrícola, així com altres atributs de les explotacions com són l’organització jurídica, les denominacions de qualitat, els ajuts sol·licitats, l’edat i el gènere del titular, l’adhesió a venda de proximitat, entre d’altres. També inclou les dades de localització i la superfície total de l’explotació.

La publicació del Mapa d’explotacions agrícoles (DUN) de Catalunya a Dades Obertes inclou l’arxiu en format shaphile i geopakage per facilitar-ne la geolocalització i dos arxius auxiliars explicatius, un d’ells en format excel per les codificacions dels ajuts de la PAC.

El passat mes d’agost es va afegir als datasets comarcals del SIGPAC les dades corresponents a l’any 2023. Ara aquests datasets contenen la informació dels anys 2020, 2021, 2022 i 2023.

Aquests datasets formen part del bloc de datasets que el Departament d’Acció Climàtica té publicats sobre informació agrària geolocalizada al portal de dades Obertes de la Generalitat de Catalunya: Mapa de Cultius, el SIGPAC (Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles), Mapa d’explotacions, Registre d’Explotacions Ramaderes i el d’Indústries Agroalimentàries.

L’actualització que ara es publica se situa dins del marc de l’estratègia d’obertura de les dades públiques de la Generalitat de Catalunya establerta pel Govern per tal d’avançar en els principals objectius de la Carta Internacional de Dades Obertes, que també es basen a facilitar dades obertes de forma proactiva, actualitzades, accessibles i utilitzables.

 

Font: DACC