FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 25/09/2023  Ruralcat

El proper dilluns 2 d’octubre s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 2 d’octubre s’obriran les inscripcions a 13 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 10 d’octubre.

El període d’inscripció finalitzarà el 10 d’octubre.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

FITO BÀSIC. Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 24/10/2023 al 01/12/2023

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Prevenció i reducció del malbaratament alimentari

Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Dates: Del 24/10/2023 al 24/11/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

AVICULTURA. Formació de personal que treballa en granges avícoles

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions avícoles, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ORDRE ACC/242/2022, d’11 de novembre, que indica la formació mínima que ha d'efectuar tot el personal que treballa amb animals a les granges avícoles.

Dates: Del 24/10/2023 al 10/11/2023

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

PORCÍ. Formació de personal que treballa en granges porcines

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat B de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, que indica la formació mínima que ha d'efectuar tot el personal que treballi a les granges que allotgen animals de l'espècie porcina.

Dates: Del 24/10/2023 al 10/11/2023

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

Formació bàsica per a l'acreditació de personal tècnic assessor. Condicionalitat

L’objectiu d’aquesta activitat és posar a l’abast del personal tècnic assessor els coneixements, els procediments i les eines necessàries per a la seva tasca de suport a l’explotació agrària.

Dates: Del 26/09/2023 al 17/11/2023

Durada: 15 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

PORCÍ. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges porcines

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions porcines de Catalunya.

Dates: Del 26/09/2023 al 06/10/2023

Durada: 5 h

Cost de la inscripció: 25 €

 

FERTILITZANTS. Curs bàsic d’aplicador de fertilitzants

L’aplicació de fertilitzant és una pràctica habitual de les explotacions agràries amb implicacions importants sobre els cultius i els sòls de la parcel·la on s’apliquen, el medi ambient i, fins i tot, sobre la salut humana. És freqüent dirigir més els esforços en la determinació de la dosi de fertilitzant a aplicar o en el moment d’aplicació.

Dates: Del 24/10/2023 al 24/11/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Recursos per a la gestió empresarial

Aquest curs dóna una visió, reduïda i condensada de diversos temes que són convenients que conegui tot empresari i d'altres d'actualitat que envolten l'esdevenir diari d'una empresa. Aquest temes s'amplien amb la visita de diferents pàgines a Internet relacionades amb qüestions d'interès.

Dates: Del 24/10/2023 al 01/12/2023

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 24/10/2023 al 01/12/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

BIOCIDES. Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader-Complet

Aquest curs ofereix una formació específica sobre l’ús i la manipulació de productes biocides d’ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Dates: Del 24/10/2023 al 01/12/2023

Durada: 25 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Curs d'Iniciació al Full de càlcul

Aquest curs introdueix a l'alumne en el funcionament del full de càlcul i valorar les seves aplicacions pràctiques.

Dates: Del 24/10/2023 al 24/11/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Sensibilització mediambiental

El curs de Sensibilització mediambiental conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal d’orientar una explotació agropecuària en un entorn sostenible i d’aprofitament de recursos. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.

Dates: Del 24/10/2023 al 10/11/2023

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 15 €

 

Petits elaboradors agroalimentaris - Prerequisits III

Aquest curs constitueix la continuació dels cursos sobre petits obradors agroalimentaris, prerequisits I i II, els quals s’aconsellen haver cursat prèviament. L’objectiu és donar a conèixer el sistema d’autocontrols i tenir una visió general dels requisits legals sobre etiquetatge, envasament i transformació i conservació.

Dates: Del 24/10/2023 al 24/11/2023

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Topografia

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 24/10/2023 al 24/11/2023

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

Curs de benestar animal durant el sacrifici en escorxador de conills

Aquest curs ofereix una formació específica sobre benestar animal dels conills durant el procés de sacrifici dels animals.

Dates: Del 24/10/2023 al 10/11/2023

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 35 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada