RURALCAT | 08/11/2023  Ruralcat

20 anys de RuralCat: L’any 2022 s’actualitza el disseny de la Intranet de RuralCat

Efemèrides: Aquest 2023, RuralCat celebra el seu 20è aniversari. En aquests 20 anys, s’han posat en marxa diverses iniciatives que han permès consolidar el portal com la comunitat de referència del sector agroalimentari, forestal i del món rural i marítim.

L’any 2022 s’actualitza el disseny de la Intranet de RuralCat.

L'any 2022 es va actualitzar el disseny de la Intranet de RuralCat, una de les actualitzacions més recents de la plataforma. Des dels seus inicis, la imatge gràfica de la Intranet no s’havia modificat. 

 

 

Versió antiga de la Intranet de RuralCat.

 

 

Versió actual de la Intranet de RuralCat.

 

L’actualització del disseny se centra sobretot en la capçalera de la Intranet, una mica més àmplia i adaptada a la imatge gràfica actual del portal. Pel que fa a les funcionalitats de la Intranet, són les mateixes.

La Intranet permet als usuaris de RuralCat gaudir de determinats avantatges, com realitzar cursos, utilitzar algunes de les eines de gestió per al suport a la presa de decisions, com l’eina de reg o dels avisos fitosanitaris i personalitzar les dades. RuralCat és un portal obert a tothom, però per accedir a la Intranet, t’has de registrar.

Formar part de la Comunitat de RuralCat permet contactar en xarxa amb altres membres i accedir a subcomunitats temàtiques, com les de Sanitat Vegetal o Reg.

La Comunitat RuralCat té per objectiu esdevenir un punt de trobada cabdal, on la comunicació i el debat siguin les eines que permetin resoldre les qüestions del dia a dia i, al mateix temps, oferir una àmplia varietat de recursos per enfortir a llarg termini la nostra tasca al sector agroalimentari.

 

RuralCat és un web de continguts i serveis orientat al sector professional agroalimentari, forestal i del món rural i marítim que es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement.

La finalitat de RuralCat és contribuir en la transferència de coneixement i la innovació, potenciar la formació en línia, crear continguts tècnics, publicar informació rellevant per a l’activitat econòmica i generar eines de suport per a la presa de decisions.

 

Font: RuralCat