SOSTENIBILITAT | 20/12/2023  Ruralcat

S’ha elaborat una guia d’autoavaluació per a l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenibles (ODS) a les empreses agroalimentàries

La guia es tracta d’un document innovador i ambiciós, que disposa de més de 100 indicadors que permeten mesurar amb precisió i rigor el grau d’assoliment dels ODS.

Aquesta guia ha estat elaborada amb la participació d'un conjunt d'empreses referents del sector i d'un grup de pilotatge integrat per diverses unitats de la Generalitat de Catalunya.

L'Assemblea General de l'ONU va aprovar, el setembre de 2015, l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, que fixa 17 objectius globals que cal assolir per abordar els grans reptes relacionats amb la pobresa, la fam, la pau, la salut, l'educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l'energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

L'Estratègia alimentària de Catalunya aspira a ser palanca de canvi per contribuir a la transformació del sector de l'agroalimentació, sector que té una àmplia capacitat transformadora sobre la sostenibilitat i que cal implicar en l'assoliment dels ODS.

Fruit d'aquests objectius, la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible han impulsat l'elaboració de la Guia d'autoavaluació per a l'assoliment dels ODS a les empreses agroalimentàries de Catalunya. Aquesta guia, elaborada amb la participació d'un conjunt d'empreses referents del sector i d'un grup de pilotatge integrat per diverses unitats de la Generalitat de Catalunya, és una eina pràctica per tal que les empreses puguin autoavaluar el seu grau d'assoliment dels ODS, mitjançant una proposta d'indicadors i d'actuacions concretes per integrar efectivament la sostenibilitat en les seves estratègies i pràctiques empresarials. La guia es tracta d’un document innovador i ambiciós, que disposa de més de 100 indicadors que permeten mesurar amb precisió i rigor el grau d’assoliment dels ODS, al mateix temps que mostra la repercussió d’aquestes actuacions empresarials en el seu entorn, en la seva comunitat, en el medi ambient i en la societat en general.

 

Font: DACC