FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 08/01/2024  Ruralcat

El proper dilluns 15 de gener s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 15 de gener s’obriran les inscripcions a 10 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 24 de gener.

El període d’inscripció finalitzarà el 24 de gener.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

Curs d'Iniciació al Full de càlcul

Aquest curs introdueix a l'alumne en el funcionament del full de càlcul i valorar les seves aplicacions pràctiques.

Dates: Del 06/02/2024 al 08/03/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

QUALIFICAT. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l’ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 06/02/2024 al 19/04/2024

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 85 €

 

BIOCIDES. Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader-Específic

Aquest curs ofereix una formació específica sobre l’ús i la manipulació de productes biocides d’ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Dates: Del 06/02/2024 al 01/03/2024

Durada: 13 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Recursos per a la gestió empresarial

Aquest curs dóna una visió, reduïda i condensada de diversos temes que són convenients que conegui tot empresari i d'altres d'actualitat que envolten l'esdevenir diari d'una empresa. Aquest temes s'amplien amb la visita de diferents pàgines a Internet relacionades amb qüestions d'interès.

Dates: Del 06/02/2024 al 15/03/2024

Durada: 21 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs ofereix la formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 06/02/2024 al 15/03/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Gestió de dejeccions líquides de porcí

Aquest curs ofereix uns coneixements bàsics específics sobre la gestió de dejeccions líquides de porcí amb l’objectiu de millorar la fertilitat dels conreus i revaloritzar els purins com a fertilitzants orgànics tot reduint els costos de fertilització i les emissions de gasos, i complint amb la normativa vigent.

Dates: Del 06/02/2024 al 08/03/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals en l'explotació agrària

El curs dóna unes nocions bàsiques sobre la seguretat i la prevenció de riscos laborals en una empresa agrària. És una porta d'entrada al món de la prevenció i a la possibilitat d'aplicar conceptes de prevenció en la pràctica diària.

Dates: Del 06/02/2024 al 15/03/2024

Durada: 30 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Botànica

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Dates: Del 06/02/2024 al 26/04/2024

Durada: 63 h

Cost de la inscripció: 65 €

 

Curs de benestar animal en explotacions avícoles

Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària. Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre benestar animal en l’explotació avícola, que permet, alhora, obtenir l’acreditació que exigeix la normativa vigent.

Dates: Del 06/02/2024 al 15/03/2024

Durada: 20 h

Cost de la inscripció: 52 €

 

Internacionalització

El bloc d’Internacionalització conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal que un empresari agrari s’iniciï en el món de la internacionalització i exportació dels productes agraris.

Dates: Del 06/02/2024 al 15/03/2024

Durada: 24 h

Cost de la inscripció: 32 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada