AJUTS | 08/01/2024  Ruralcat

S'amplia la línia d'ajuts per incentivar l'autoconsum, l'emmagatzematge d'energia i les renovables tèrmiques

La inestabilitat dels preus de l’energia i la creixent implicació de la ciutadania en la transició cap a un nou model energètic més net i participatiu han generat un gran volum de peticions d’ajuts.

En total, la dotació dels ajuts, que inicialment va ser de 115 milions d’euros, s’ha incrementat fins als 363 milions d’euros.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha ampliat en 93 milions d’euros la línia d’ajuts a l’autoconsum amb fonts d'energia renovable, l’emmagatzematge d’electricitat i la implantació de sistemes tèrmics renovables, que està dotada amb Fons Europeus Next Generation i que gestiona l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Aquesta és la tercera ampliació de pressupost que rep aquesta línia, i en total la seva dotació, que inicialment va ser de 115 milions d’euros, s’ha incrementat fins als 363 milions d’euros.

Aquest augment del pressupost té com a objectiu arribar a cobrir el màxim nombre de sol·licituds possible. Des de la seva obertura, a finals de l’any 2021, l’ICAEN ha rebut més de 85.000 sol·licituds d’ajuts vinculades a aquest programa, que superen amb escreix el pressupost disponible. La inestabilitat dels preus de l’energia i la creixent implicació de la ciutadania en la transició cap a un nou model energètic més net i participatiu, que contribueixi a fer front a l’actual situació d’emergència climàtica i posa les persones al centre, han generat un gran volum de peticions d’ajuts per a la instal·lació de sistemes d’autoconsum i de gestió de l’energia.

Les successives ampliacions del pressupost estan permetent fer créixer el nombre total de beneficiaris, però també han dilatat els terminis de tramitació. En aquest sentit, l’ICAEN ha reforçat la seva estructura per reduir els terminis de gestió de cada expedient i disminuir els períodes de resposta a cada sol·licitant, per tal de minimitzar la incertesa. Des del darrer trimestre del 2023 ja s’estan abonant els ajuts a aquells sol·licitants als quals se’ls va atorgar l’ajut i ja han justificat la instal·lació feta.

Les finalitats d’aquesta línia són incentivar la pràctica de l’autoconsum a partir d’energies renovables en els diferents àmbits de la societat, facilitar la instal·lació de sistemes d’emmagatzematge que contribueixin a gestionar l’energia generada per equips d’autoconsum, i també fomentar l’ús tèrmic de les energies renovables. El programa s’adreça a pràcticament tots els sectors de la societat, des de la indústria als serveis passant per l’àmbit domèstic i les administracions.

 

L’autoconsum, una prioritat per Catalunya

L’autoproducció d’electricitat a partir d’energia solar fotovoltaica ha estat i és una prioritat per a Catalunya, en la mesura que és un dels eixos bàsics per a la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, participatiu i just. La generalització de la pràctica de l’autoconsum és un termòmetre de la implicació de la ciutadania amb la transició energètica, ja que permet que les persones passin de ser només consumidores a generar, gestionar i consumir la seva pròpia energia.

Per això, la Generalitat ha estat pionera en l’aplicació de mesures normatives i d’incentius per tal de detectar i eliminar barreres jurídiques, tècniques i econòmiques per a l’autoconsum. La Prospectiva Energètica de Catalunya per a l’any 2050 calcula que, juntament amb l’electrificació de la demanda i la reducció en el consum d’energia, cal que hi hagi fins a 500.000 instal·lacions d’autoconsum en servei l’any 2050 per assolir el repte de la descarbonització de l’economia i la societat catalana.

 

Font: DACC