AJUTS | 16/01/2024  Ruralcat

Obert el termini per sol·licitar els ajuts per a la creació de les Oficines Empresarials i Col·legials d’impuls a la transició energètica

La mesura busca desenvolupar eines perquè les entitats empresarials i col·legials acompanyin i aportin coneixement tècnic a les empreses de Catalunya a l’hora d’impulsar actuacions de generació renovable i d'eficiència energètica.

Es pot tramitar la sol·licitud de l’ajut fins al 28 de febrer de 2024.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert el termini per a sol·licitar els ajuts per a la creació de les Oficines Empresarials i Col·legials d’impuls a la transició energètica. La mesura busca desenvolupar eines perquè les entitats empresarials i col·legials acompanyin i aportin coneixement tècnic a les empreses de Catalunya, especialment les petites i mitjanes, a l’hora d’impulsar actuacions de generació renovable i d'eficiència energètica, i també que en fomentin la participació en projectes de constitució i desenvolupament de comunitats energètiques. El programa té un pressupost de 4,7 milions d’euros i el gestiona l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Els beneficiaris de la línia són les entitats i agrupacions empresarials, les cambres de comerç de Catalunya i les corporacions professionals de dret públic (col·legis professionals i consells de col·legis professionals), que podran optar a un ajut màxim de 200.000 euros per oficina i hauran de presentar un programa de treball de dos anys. Un dels criteris de valoració de les sol·licituds serà el desplegament territorial tant de l’entitat sol·licitant com del seu programa d’actuació, amb l’objectiu de garantir que la transició energètica s’impulsa també de manera específica en l’àmbit local. Es pot tramitar la sol·licitud de l’ajut fins al 28 de febrer de 2024.

Les funcions d’aquestes oficines seran l’acompanyament integral a empreses en projectes de generació renovable o d’emmagatzematge d'energia a partir de fonts renovables, en projectes d'eficiència energètica i també de mobilitat elèctrica, i el suport a la seva implicació i participació en projectes de comunitats d’energia. També hauran de promoure la divulgació, comunicació i difusió de totes aquestes pràctiques. En aquest sentit, la finalitat és posar recursos i capacitats tècniques a disposició de les petites i mitjanes empreses per tal que també puguin fer la transició energètica i contribuir al canvi de model energètic del país.

La creació de la xarxa d’Oficines Empresarials i Col·legials d’impuls a la transició energètica pretén aprofundir en la transició cap a un nou model energètic més net, sostenible, democràtic i participatiu que viu Catalunya. El Govern ja va impulsar la creació de la xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica, per tal que les entitats locals disposessin de recursos i de coneixement tècnic per acompanyar projectes de transició energètica i per canalitzar la participació del territori en l’elaboració del Pla Territorial sectorial per a la implantació d’energies renovables. L’actuació coordinada d’aquestes dues xarxes ha de contribuir a dinamitzar projectes i actuacions per a l’impuls local de la transició energètica de Catalunya.

 

Font: DACC