DUN | 01/02/2024  Ruralcat

Obert el període de presentació de la Declaració Agrària DUN 2024 per a més de 46.000 agricultors i ramaders

Es pot presentar la DUN fins al 31 de desembre. Aquesta campanya serà segona del període de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023 – 2027.

L’aplicació informàtica DUN és l’eina que serveix per a tenir ben identificades totes les explotacions agràries de Catalunya en el Sistema d’Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya (SIDEAC).

La Declaració Agrària DUN és el sistema que els titulars de les explotacions agràries de Catalunya disposen per a comunicar les dades de les seves explotacions al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb el qual es facilita la presentació de les sol·licituds d’ajuts i els diferents tràmits i/o comunicacions que han de realitzar per a la seva activitat professional.

 

 

La DUN es pot presentar fins al 31 de desembre. Val a dir que si se sol·licita els ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) directes, sostenibilitat o competitivitat, cal presentar-la de l’1 de febrer al pròxim 30 d’abril.

Aquesta campanya 2024 serà la segona del període de la PAC 2023-2027 i els canvis introduïts en els ajuts al sector agrícola i ramader ja estan consolidats als requisits de l’actual període.

L’aplicació informàtica DUN és l’eina que serveix per a tenir ben identificades totes les explotacions agràries de Catalunya en el Sistema d’Integrat de Dades d'Explotacions Agràries de Catalunya (SIDEAC). En l’actual període de la PAC aquesta informació és clau per a simplificar i fer més eficient la gestió dels ajuts de la PAC que obliga a fer la Comissió Europea, i a la vegada poder prendre les decisions més adequades per al sector agrari català.

Aquesta darrera setmana s’ha dut a terme les jornades de formació a les Entitats Col·laboradores que tramiten la DUN així com al personal del Departament per tal de donar a conèixer les novetats i les particularitats d’aquesta campanya 2024. Els més de 200 tècnics que han assistit a les jornades tenen a la seva disposició la documentació necessària i vídeos tutorials de suport en la pàgina web de la DUN.

D’altra banda, també s’ha efectuat 10 sessions informatives sobre la gestió dels ajuts relacionats amb les pastures d’aprofitament en comú destinades als municipis i ens que realitzen les adjudicacions de les superfícies de pastura.

La versió de la DUN 2024 continua ampliant les funcionalitats amb la incorporació de LaMevaDUN, que millora la interconnexió entre ciutadà i administració, i habilitarà la consulta de la situació de l’expedient als agricultors i ramaders, els imports de tots els ajuts abonats, i permetent l’intercanvi de documentació, que l’any 2023 va representar més de 42.000 documents presentats de forma telemàtica i l’enviament de més de 88.000 fotografies a través de l’app FotoDUN.

D’aquesta manera el Departament habilita eines i procediments per a simplificar la gestió i realitzar de forma eficient tots els tràmits relacionats amb la presentació dels ajuts de la Sol·licitud única i Contracte Global d’Explotació (CGE) donant resposta als compromisos de simplificació adquirits amb el sector.

El conjunt de sol·licituds d’ajuts que es gestionen de forma integrada amb la Declaració Agrària DUN s’estima en un total de més de 320 milions d’euros, dels quals 250 milions d’euros corresponen als ajuts directes i 70 milions d’euros als ajuts del Contracte Global d’Explotació del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2023-2027 de la PAC.

 

Font: DACC