FORMACIÓ A DISTÀNCIA | 05/02/2024  Ruralcat

El proper dilluns 12 de febrer s’obren les inscripcions a nous cursos a distància

El proper dilluns dia 12 de gener s’obriran les inscripcions a 6 cursos a distància que ofereix el Servei de Formació Agrària a través del portal RuralCat. El període d’inscripció finalitzarà el 21 de febrer.

El període d’inscripció finalitzarà el 21 de febrer.

Els cursos que s’ofereixen són els següents:

 

BOVÍ. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges bovines

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions bovines, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ ORDRE ACC/127/2023, de 22 de maig, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions porcines de Catalunya.

Destaca la rellevància del sector boví en termes de producció de carn i llet, aborda la gestió ambiental, subratlla la importància de la gestió eficient dels recursos i destaca la necessitat de seguir el Pla de dejeccions ramaderes per a una gestió adequada dels fems. El curs es durà a terme a través del servei de Formació Agrària de Mas Bové.

Algunes de les píndoles formatives que componen aquest curs són: Introducció als principals reptes ambientals (Gasos amb efecte d'hivernacle i canvi climàtic;Emissions d'amoni; Nitrats i fòsfor en sòls i aigües) i Mesures a la granja bovina per fer-hi front (Alimentació, aigua i energia; Control de soroll, pols i olors; Emmagatzematge de dejeccions; Gestió dels fems).

Dates: Del 05/03/2024 al 15/03/2024

Durada: 5 h

Cost de la inscripció: 25 €

 

QUALIFICAT. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l’ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Dates: Del 05/03/2024 al 07/05/2024

Durada: 60 h

Cost de la inscripció: 85 €

 

Sensibilització mediambiental

El curs de Sensibilització mediambiental conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables per tal d’orientar una explotació agropecuària en un entorn sostenible i d’aprofitament de recursos.

Dates: Del 05/03/2024 al 22/03/2024

Durada: 10 h

Cost de la inscripció: 15 €

 

PORCÍ. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges porcines

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions porcines, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ORDRE ACC/181/2021, de 23 de setembre, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions porcines de Catalunya.

Dates: Del 05/03/2024 al 15/03/2024

Durada: 5 h

Cost de la inscripció: 25 €

 

AVICULTURA. Gestió ambiental i de lluita contra el canvi climàtic en granges avícoles

Aquest curs va dirigit als treballadors d’explotacions avícoles, per tal de donar compliment a la modalitat A de l’ORDRE ACC/242/2022, d’11 de novembre, que indica la formació mínima que han d'efectuar tots i totes els/les ramaderes d’explotacions avícoles de Catalunya.

Dates: Del 05/03/2024 al 15/03/2024

Durada: 5 h

Cost de la inscripció: 25 €

 

El taller

Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Dates: Del 05/03/2024 al 26/04/2024

Durada: 39 h

Cost de la inscripció: 54 €

 

Font: DACC 

Informació relacionada