ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 09/02/2024  Ruralcat

L’economia circular, l’objectiu principal de set activitats demostratives que posen a prova la viabilitat de noves tecnologies

Els projectes innovadors es duen a terme des del 2021 tant a explotacions ramaderes, agrícoles com a la indústria de transformació d’aliments.

Les activitats són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

Des del 2021, a Catalunya s’estan duent a terme set projectes innovadors que posen a prova la viabilitat, en condicions reals, de tecnologies que tenen com a objectiu principal l’economia circular, aprofitant els recursos al màxim i reduint la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu. Desenvolupades tant per explotacions agrícoles i ramaderes, com per a la indústria de transformació d’aliments, aquestes activitats són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del PDR de Catalunya 2014-2022.

En el sector ramader, el Centre BETA està provant la recuperació i reutilització de l’aigua residual de les explotacions i plantes de processament càrnic, mitjançant el tractament i la regeneració, pel seu ús a l’agricultura, a la indústria o retorn en condicions òptimes als cursos hídrics naturals. El projecte Estratègies per promoure la recuperació i reutilització de l'aigua en la producció ramadera i el processament càrnic permetrà, a més, elaborar una guia pràctica per facilitar la implementació d’aquesta tecnologia.

En el mateix sentit, el Centre BETA també està realitzant el projecte “Valorització de dejeccions ramaderes mitjançant el seu tractament amb plantes aquàtiques”, on el tractament de les dejeccions ramaderes es prova de fer a través de la planta aquàtica Lemna gibba. Es tracta d’una fitoremediació que permetrà obtenir aigua regenerada i biomassa vegetal com a font nutricional per l’elaboració de pinsos o adob verd.

 

Fotografia del muntatge de l’experiment i de la instal·lació del projecte “Valorització de dejeccions ramaderes mitjançant el seu tractament amb plantes aquàtiques”

 

D’altra banda, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), està duent a terme una activitat demostrativa per tal de valoritzar el biogàs que s’obté en plantes rurals i de baixa capacitat a partir del tractament de dejeccions ramaderes, fraccions orgàniques de residus municipals, fangs de depuradora i residus agrícoles. L’objectiu de l’activitat és obtenir gas renovable, capturant així el CO2 present en els residus i incorporant tecnologies d’hidrogen. Amb el títol “Validació de dispositius de valorització de biogàs per a zones rurals” posa en marxa a terres de l’Ebre una planta de residus real amb l’objectiu de prototipar i validar la tecnologia pròpia desenvolupada.

Continuant en el sector ramader, el projecte Revallet, “Revalorització de la llet de rebuig mitjançant la degradació dels residus d’antibiòtics amb nanopartícules enzimàtiques, desenvolupat per l’IRTA, vol demostrar com es pot revaloritzar la llet de rebuig procedent de vaques lleteres que es troben sota tractament antibiòtic. Els residus antibiòtics s’eliminen fent ús d’un sistema innovador, de fàcil implementació, efectiu i amb baixos costos associats basat en la capacitat de degradació de nanopartícules enzimàtiques.

El projecte ECOPAP, “Economia circular per l’optimització dels plàstics agroalimentaris del Penedès”, busca, en canvi, difondre solucions que ajudin a assolir el repte de gestionar de forma circular els residus plàstics emprats al sector agroalimentari de l’entorn penedesenc. Indústries de les comarques del Garraf, Alt i Baix Penedès i part de l’Anoia col·laboren amb el Centre de Recerca en economia i desenvolupament agroalimentari (CREDA), per dur a terme aquest projecte. Els sectors que participen són diversos i representen l’activitat econòmica del territori: el de la viticultura i indústria vitivinícola com la DOP Penedès i DOP Cava, la producció i elaboració d’oli d’oliva, com la DOP Siurana, la producció i processament avícola amb la IGP Gall del Penedès, i la pesca i la seva transformació amb la confraria de Vilanova i la Geltrú.

Un altre projecte interessant l’està realitzant l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), que proposa, amb l’activitat demostrativa “Reutilització de Subproductes de fermentacions (Mares) com a font de nutrients en la indústria enològica (ReUseLees)”, provar que les mares o lies de llevat es poden revaloritzar i reciclar, aprofitant-les com a suplement nutricional pels mateixos processos de fermentació alcohòlica de vins i vins escumosos, promovent així que el sector enològic sigui més sostenible tant en l’àmbit mediambiental com econòmicament.

En el sector de l’agricultura s’està desenvolupant un altre projecte molt esperançador, que aborda la problemàtica de la producció d’esmenes húmiques. Els humats, component principal d’aquestes esmenes, són productes bioestimuladors vegetals i portadors de nutrients que s’obtenen sobretot a partir de la leonardita, que és un fertilitzant orgànic procedent del carboni fòssil. La leonardita, a causa del seu origen, ha de ser substituïda quan sigui possible per fonts incloses dins de l’economia circular. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), amb el projecte Obtenció sostenible d'adobs húmics comercials: substitució de les fonts de carboni fòssil per fonts de l'economia circular”, proposa demostrar que és viable la substitució dels humats de leonardita per productes similars obtinguts a partir de residus vegetals rics en lignina, abundants en l’entorn agrícola, forestal i en la indústria alimentària

Aquestes activitats demostratives finalitzaran durant el 2024, amb la missió de divulgar la tecnologia i coneixements desenvolupats a tots els sectors implicats, així com col·laborant a donar compliment al pla d’acció per a l’Economia circular presentat per la Comissió Europea.

 

Font: DACC