| 13/02/2024  Ruralcat

El Centre de Mecanització Agrària (CMA) participa a la FIMA 2024, a l’estand del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Del 13 al 16 de febrer, es troba situat al pavelló 7 a l’estand B/2, com a Laboratori Nacional de Referència d'Inspeccions d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris (LNR).

El CMA, és una unitat tecnològica-administrativa del DACC que desenvolupa la seva tasca en el sector de la maquinària agrícola.

El Centre de Mecanització Agrària (CMA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural participa en l’estand del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a la FIMA (Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola) a Saragossa del 13 al 16 de febrer com a  Laboratori Nacional de Referència d'Inspeccions d'Equips d'Aplicació de Fitosanitaris (LNR). Es troba situat al pavelló 7, a l’estand B/2. Aquesta funció li va ser encomanada pel Ministeri atenent a la seva dilatada experiència amb les tècniques d'aplicació de fitosanitaris i com a pioner en la realització d'inspeccions a Espanya.

Les funcions del Centre de Mecanització Agrària com a Laboratori Nacional de Referència d’Inspeccions d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris són les següents:

Coordinar l'elaboració i l'actualització dels manuals d'inspecció dels diferents equips d'aplicació. En els casos en què hi ha una norma tècnica, el manual desenvolupa els punts de control i la metodologia que s'hi estableix. En aquells equips d'aplicació per als quals no s'hagi publicat la norma tècnica, el manual per si mateix estableix el procediment per a la inspecció.

Millorar les tècniques d’inspecció de les Estacions Tècniques d’Inspecció (ITEAF), amb l’avaluació dels aparells de mesura i bancs d'assajos existents per determinar-ne la validesa, idoneïtat i maneig d'acord amb els procediments d'inspecció establerts.

Assessorar les Estacions tècniques d’inspecció (ITEAF), que realitzen les inspeccions dels equips,  en el seu programa de calibratge d'equips i aparells de mesura. El calibratge permet assegurar que es compleixen els requeriments d'exactitud que estableixen les normes tècniques corresponents.

El CMA, és una unitat tecnològica-administrativa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,  que desenvolupa la seva tasca en el sector de la maquinària agrícola. Els seus objectius generals se centren en l’increment de la seguretat dels operadors i de l’eficiència de les operacions mecanitzades, així com la reducció dels efectes de la maquinària en el medi agrícola.

Actualment, les línies de treball a destacar del CMA són les següents:

Òrgan competent a Catalunya per a les inspeccions dels equips d’aplicació de fitosanitaris. Aquesta tasca inclou principalment la coordinació i el control de les estacions d’inspecció (ITEAF), així com fomentar que es realitzin les inspeccions per part dels titulars del equips.

Gestió del Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) i altres registres relacionats amb la inspecció del equips d’aplicació de fitosanitaris.

Dins de la promoció de l’ús de maquinària i noves eines i tecnologies, es pot destacar l’impuls en l’ús de la maquinària per al control mecànic de males herbes (desherbatge mecànic, i aplicació a bandes de fitosanitaris) tant en cultius extensius com arboris,  o els assaigs de qualitat dels polvoritzadors relacionats amb l’ajut del Pla Renove i amb la Xarxa europea de laboratoris d’assaigs de maquinària (ENTAM).

Gestionar i/o proporcionar assessorament tècnic a les línies d'ajuts o altres actuacions en l’àmbit de la maquinària agrícola.

Transferència tecnològica, que inclou jornades i demostracions de maquinària i també la publicació d’articles i fulls d’informació.

 

Font: DACC