ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 15/02/2024  Ruralcat

L’optimització del reg, objectiu principal de cinc activitats demostratives que posen a prova la viabilitat de noves tecnologies que permetrien l’ús eficient de l’aigua

Els projectes innovadors es duen a terme des del 2021 a cultius agrícoles del territori per evitar pèrdues i malbaratament d’aigua alhora que garanteixen la qualitat de la collita.

Les activitats són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Actualment, segons dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el regadiu ocupa prop del 30% de la superfície agrària útil de Catalunya. En un escenari de sequera i de canvi climàtic, cal trobar solucions per optimitzar el reg, de manera que l’aigua utilitzada en els cultius sigui la justa per evitar pèrdues i malbaratament alhora que es garanteix la qualitat de la collita.

En aquest sentit, centres de recerca de Catalunya com l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), la Universitat de Girona (UdG) i l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), estan duent a terme activitats demostratives centrades en provar noves tecnologies que permetin l’ús eficient de l’aigua utilitzada per reg.

L'INCAVI, mitjançant el projecte “Sistematització del reg a la Terra Alta, a partir de l'ús de sensors meteorològics i edàfics, i del seguiment de l'estat hídric de la planta”, pretén proveir al viticultor de dades actualitzades de l’evolució meteorològica, de la humitat del sòl, i del grau d’estrès hídric de les vinyes, com a base per a la presa de decisió del moment i de la dosi de reg.

 

Imatge de l’esquerra: Instal·lació estació meteorològiques. Imatge de la dreta: Presa de mostra de terra amb barrina d’una de les parcel·les del projecte “Sistematització del reg a la Terra Alta, a partir de l'ús de sensors meteorològics i edàfics, i del seguiment de l'estat hídric de la planta”

 

Per la seva banda, l’IRTA està duent a terme tres projectes relacionats amb el reg, el primer Digitalització del reg en el cultiu dels cítrics mitjançant sensors i adaptació al canvi climàtic optimitzant el consum d'aigua, pretén facilitar a productors i tècnics d’explotacions citrícoles la possibilitat de sensoritzar el contingut d’aigua al sòl d’una finca agrícola. La instal·lació d’un sensor disponible en el mercat a diferents parcel·les de reg, permetrà avaluar el comportament de la plantació als diferents manejos d’aigua i dosis de reg.

El segon projecte, “Quantificació dels Consums d'Aigua dels Cultius i Prediccions de Demandes d'Aigua en les Comunitats de Regants Mitjançant la Teledetecció”, vol mostrar als gestors de les comunitats de regants i als regants de la zona de Lleida, la potencialitat d’una eina de gestió de l’aigua amb l’objectiu de mantenir un equilibri entre els subministraments i demandes. A partir de noves tecnologies basades en teledetecció i models de balanç d’energia i climàtics, podran estimar la pèrdua d’humitat de la superfície agrícola (evapotranspiració) gairebé en temps real, amb una freqüència diària i resolució de 20 metres.

L’últim projecte d’aquest centre de recerca, “Suport digital al reg de precisió”, pretén demostrar l’ús d’una eina d’última generació per a la prescripció de reg que integra tot el circuit digital entre la presa de dades, l’optimització i el control precís del reg fins a l’ajustament dels programes de reg en els dispositius. El fil conductor és el seguiment de 4 casos reals, en vinya, pistatxer, presseguer i horta, durant una campanya de reg, en què es discuteix en obert la instal·lació de sensors, les estratègies de reg, la supervisió de cada cas a temps real, i els resultats de la campanya.

D’aquesta manera es pretén capacitar als regants per adoptar pràctiques de reg eficient que assegurin la seva sostenibilitat econòmica i ambiental.

La UDG, en la mateixa línia està duent a terme el projecte “Eines i estratègies per la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals per la gestió sostenible de l'aigua de reg als arrossars”. La proposta desenvolupa eines i estratègies per a la Comunitat de Regants del Rec del Molí de Pals per tal de solucionar la problemàtica actual de cobertura de les demandes de dotacions de reg dels arrossaires de la zona, com per exemple mitjançant la definició de criteris de volum d’aigua de reg per unitat de superfície, tenint en compte tant la necessitat de garantir la sostenibilitat de les explotacions com de preservar el medi.

En funció de les xarxes de reg i drenatge existents i les característiques edafològiques i hidrològiques de l’àrea, es delimiten sectors i s’estableixen els criteris més adequats en cadascun d’ells. Paral·lelament, també s’analitza la viabilitat de reutilització de l’aigua de drenatge per tal d’augmentar l’eficiència de reg a escala de districte.

Aquestes activitats estan finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.