ALIMENTACIÓ | 22/02/2024  Ruralcat

Consulta l’última memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) recopila i analitza anualment les dades de les actuacions desenvolupades pels organismes públics de la Generalitat i pels ens locals de Catalunya amb responsabilitats en seguretat alimentària.

L’anàlisi de la situació s’efectua mitjançant el seguiment de diferents indicadors quantitatius que permeten conèixer els riscos per a la salut.

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària (ACSA) recopila i analitza anualment les dades de les actuacions desenvolupades pels organismes públics de la Generalitat i pels ens locals de Catalunya amb responsabilitats en seguretat alimentària. D’aquest treball se’n deriva una memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya. A finals de l’any passat es va publicar la darrera versió, que fa referència a l’exercici del 2021.

L’anàlisi de la situació s’efectua mitjançant el seguiment de diferents indicadors quantitatius que permeten conèixer els riscos per a la salut a partir de les dades d’incidència de malalties, de prevalença i d’exposició als perills alimentaris, així com el grau de compliment de les normes vigents orientades a garantir la innocuïtat dels aliments. S’analitzen també les dades quantitatives en àmbits com la qualitat i el benestar animal, entre altres qüestions relacionades amb la seguretat alimentària.

D’altra banda, es recull informació qualitativa que permet completar l’anàlisi de la situació tenint en compte els assumptes que han estat objecte d’atenció tant per part de la ciutadania com en àmbits professionals i els mitjans de comunicació.

La memòria té per objectiu recopilar i ordenar la informació més rellevant disponible en seguretat alimentària a Catalunya amb la finalitat de conèixer la situació, l’evolució en el temps i les tendències en aquest àmbit, així com donar-ne compte a la ciutadania.

Per aquesta raó, la informació, les conclusions i les recomanacions que es recullen en aquesta memòria anual són un referent per a totes les parts amb responsabilitats en seguretat alimentària i afavoreixen a la reflexió, la col·laboració i la millora continuada, així com a constituir un instrument de transparència per a la ciutadania. Totes les memòries publicades fins al moment es poden consultar a la web de l’ACSA.

 

Font: DACC