INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA | 01/03/2024  Ruralcat

Nova actualització dels mapes amb la distribució territorial de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya per sectors i les dades del visor interactiu

A partir de la base de dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), s’ha publicat al web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) els mapes actualitzats amb la distribució territorial de les indústries agroalimentàries de Catalunya per sectors.

Els mapes donen informació de la implantació en el territori de cadascun dels diferents sectors agroalimentaris.

Els mapes amb la distribució territorial de les indústries agroalimentàries de Catalunya per sectors, en format PDF, permeten visualitzar, de manera ràpida i senzilla, la implantació en el territori de cadascun dels diferents sectors agroalimentaris, i s’observa que en totes les comarques hi ha indústries agroalimentàries.

S’inclou també un mapa amb la distribució per comarques del nombre d’indústries, diferenciant 6 intervals segons la quantitat d’indústries.

Aquesta informació és complementària a la que també es publica regularment, i del qual també s’han actualitzat les dades, referent al mapa interactiu on es pot visualitzar la ubicació geogràfica de les indústries agràries i alimentàries de Catalunya on, per exemple, i segons la capa seleccionada, es poden veure totes les indústries a la vegada; i clicant sobre l’establiment industrial, s’accedeix a la informació de les activitats que aquest ha declarat. 

Visualització a través del mapa interactiu

 

Tota aquesta informació és de gran utilitat no només per al DACC, sinó també per a altres departaments, administracions, institucions, associacions, i especialment per al mateix sector i per al ciutadà. Per això, ja fa temps que es publica al web del DACC les dades del Registre d'Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya (RIAAC), que té com a finalitat poder disposar, de manera permanent i actualitzada, de la informació per a dur a terme una política de gestió i de foment de les indústries agràries i alimentàries, i en el qual s’inscriuen les indústries d'activitats agràries, alimentàries, forestals, i de pesca ubicades a Catalunya.

La visualització d’aquests mapes es pot realitzar accedint a la informació del RIAAC del web del Departament, i on també s’hi pot trobar els cinc llistats que ja es publiquen habitualment: per comarques (pdf), per activitats (pdf), per titularitat (pdf) i els 2 llistats de totes les indústries (en formats excel i csv).

Des del DACC es treballa per tal de donar transparència i fer pública la informació de què disposa a través dels seus registres i reconeixements oficials, i que considera que pot ser d’interès per a qualsevol persona i/o entitat. La publicació d’aquestes dades al web del Departament té l’objectiu de posar a l’abast de terceres persones, empreses i organitzacions les dades de totes aquestes indústries i entitats amb seu a Catalunya.

Finalment, recordar que també es pot trobar el llistat d’indústries agràries i alimentàries de Catalunya al web de Dades Obertes, una web de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu facilitar l’accés i donar transparència a la informació donar pública.

Font: DACC