ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 05/03/2024  Ruralcat

La intel·ligència artificial, protagonista en tres activitats demostratives que pretenen millorar la innovació agroalimentària i forestal

Des del 2021, diversos centres de recerca de Catalunya estan treballant amb tècniques com la visió per computadora o visió informatitzada, que permeten captar imatges del món real, processar-les i generar informació.

El CTFC i l’IRTA són alguns dels centres que estan desenvolupant activitats demostratives relacionades amb la intel·ligència artificial.

La intel·ligència artificial (IA) suposa un gran camp d’innovació i oportunitats en tots els sectors, també en l’agroalimentari i forestal. Tant és així que des del 2021, diversos centres de recerca de Catalunya estan duent a terme activitats demostratives relacionades amb la IA, com és la visió per computadora o visió informatitzada, que fa referència a un grup de tecnologies o eines que permeten als equips captar imatges del món real, processar-les i generar informació a través d'elles.

El projecte que està desenvolupant el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) n’és un exemple. Aquest utilitza la intel·ligència artificial i en concret els sistemes de visió per computació per l’avaluació i seguiment de les poblacions d’animals salvatges mitjançant el projecte “IA en el desenvolupament d'aplicacions per al seguiment ambiental i la biodiversitat: anàlisi d'imatges i bioacústica”.  Amb aquesta activitat es pretén mostrar com poder millorar l’estimació de la població de diferents espècies presents al nostre territori, així com realitzar la classificació i detecció de desenes d’imatges i/o sons per segon. Aquesta informació permetrà planificar-ne la seva gestió, conservació i protecció.

En la mateixa línia, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaris (IRTA) també desenvolupa el projecte Tecnologies de Visió Artificial per a la gestió de l’aclarida i estimació de la collita en plantacions de fruiters”, que vol donar a conèixer i validar la tecnologia de visió artificial pel comptatge de nombre de fruits en plantacions de fruiters. Amb aquesta activitat s’espera una millora en l’aclarida manual i de l’estimació de la producció de la collita, incidint positivament en la sostenibilitat ambiental, econòmica i social de la producció frutícola. L’activitat es realitza en dos cultius model -pomera i presseguer- en dues zones de producció diferents, Lleida i Girona.

Imatge 1: Infografia de l’activitat demostrativa “Tecnologies de Visió Artificial per a la gestió de l’aclarida i estimació de la collita en plantacions de fruiters” portada a terme per part de l’IRTA.

 

Un altre projecte relacionat, també liderat per l’IRTA, és la “Millora de la competitivitat de les empreses alimentàries a través de la implementació de tecnologies de visió artificial i NIR”, on es pretén avançar cap a la transformació digital i la sensorització dels diferents processos industrials del sector alimentari de Catalunya. Els sistemes que pretén mostrar el projecte són l’aplicació de la visió artificial per a la categorització del pernil curat segons el marbrejat i la tecnologia NIR per a la determinació de la fermesa i la qualitat del greix en ventresques de porc, així com l’optimització del procés de dessecat del bacallà. Amb tot, es pretén donar a conèixer la implementació i utilització d’eines de control de baix cost i fàcilment aplicables en línia, transferint al sector les oportunitats que ofereixen.

Imatge 2: Imatge del múscul bíceps femoris d'un paquet de pernil curat llescat (esquerra) i la seva corresponent segmentació del marbrejat, corresponent a l’activitat demostrativa “Millora de la competitivitat de les empreses alimentàries a través de la implementació de tecnologies de visió artificial i NIR” de l’IRTA

 

Aquestes activitats demostratives finalitzen durant el 2024 i són finançades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

Font: DACC