ACTIVITATS DEMOSTRATIVES | 15/03/2024  Ruralcat

Les metodologies innovadores per al benestar del sector porcí a Catalunya, argument de quatre activitats demostratives

Des del 2021, en diversos centres de recerca de Catalunya, s’estan portant a terme accions per impulsar sistemes que promoguin, encara més, el benestar animal en el sector porcí.

Aquestes activitats demostratives volen donar resposta a diverses normatives establertes pel Consell de la Comunitat Europea per adaptar les explotacions ramaderes a les noves condicions de producció, tenint en compte la qualitat, la seguretat, la higiene, la protecció i el benestar dels animals, així com la normativa estatal sobre la matèria.

Segons el Codi Sanitari per als Animals Terrestres de l'Organització Mundial de Sanitat Animal, un animal està en bones condicions de benestar si està sa, còmode, ben alimentat, en seguretat, pot expressar formes innates de comportament i si no pateix sensacions desagradables de dolor, por o desassossec. En aquest sentit, el Consell de la Comunitat Europea ha establert diverses normatives per adaptar les explotacions ramaderes a les noves condicions de producció, tenint en compte la qualitat, la seguretat, la higiene, la protecció i el benestar dels animals. A nivell estatal, també s'han desenvolupat normes en relació al tema de la protecció dels animals en les explotacions ramaderes, així com de protecció i benestar durant el transport.

Anant un pas més enllà, des del 2021, diversos centres de recerca de Catalunya estan portant a terme, quatre activitats demostratives per mostrar al sector porcí sistemes que promoguin, encara més, el benestar animal.

Exemple d’això, és l’activitat “Monitorització automàtica de la ingestió d'aigua en truges per a la millora del benestar i la productivitat” que està desenvolupant l’Animal Welfare Education Centre (AWEC), start-up de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquest projecte es pretén demostrar com es pot detectar precoçment malalties que cursin amb disgalàctia en truges de maternitat, entesa com l’alteració en la secreció de la llet,  mitjançant el monitoratge automàtic i continu de la ingestió d’aigua. La proposta aplica la ramaderia de precisió (PLF-Precision Livestock Farming), mitjançant la instal·lació a les sales de maternitat de cabalímetres automàtics individuals en els abeuradors de les truges per tal d’obtenir registres continus de les ingestions d’aigua. També es mostra en aquesta activitat com els patrons de consum d’aigua es poden veure alterats uns 2 dies abans del part i poden esdevenir com un predictor de l’inici del part, cosa que permetria organitzar les tasques del personal en l’atenció a les maternitats, tot disminuint les mortalitats neonatals.

 

Imatge 1: infografia del projecte de l’AWEC” Monitorització automàtica de la ingestió d'aigua en truges per a la millora del benestar i la productivitat”.

 

La segona activitat demostrativa relacionada, és la que està duent a terme Centre Tecnològic BETA, “Tecnologia oberta i sostenible per al monitoratge de la qualitat de l'aire a les naus ramaderes”, on pretenen mostrar com la qualitat de l'aire és fonamental per al benestar, la salut i la productivitat animal en edificis confinats amb un espai de vida limitat i relativament tancat, com són les naus per a l’explotació porcina. Es tracta de validar en condicions reals un sistema tecnològic de codi obert per al seguiment de les condicions ambientals i la concentració de gasos a les explotacions porcines. Amb aquesta solució tecnològica, els criadors tindran l'oportunitat de generar dades que es poden utilitzar per a la millora de les condicions de vida del bestiar i per a l'optimització dels processos productius i que, alhora, es podran compartir amb l’objectiu de garantir les bones pràctiques en la gestió ramadera.

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), per la seva banda, està desenvolupant l’activitat demostrativa “Estratègies de maneig en la maternitat i el deslletament en producció porcina ecològica per augmentar el benestar i la sostenibilitat”, on pretén abordar de manera conjunta dues etapes crítiques per al garrí (maternitat i deslletament), fomentant estratègies que permetin una major supervivència i resiliència, i augmentin el benestar i la sostenibilitat. En la maternitat es vol millorar un prototip de paridora mitjançant l’administració de materials que augmentin la conducta de nidificació i estratègies d’aprenentatge adquirit dels garrins en l’ús del niu. En el deslletament es volen implementar estratègies diferents de socialització en lactacions grupals, o d’agrupament en petit o gran grup. Aquestes activitats innovadores permetran elaborar materials didàctics i divulgatius enfocats a la transferència del sector.

 

Imatge 2: Exemple dels vídeos obtinguts on es pot observar la zona interior de dues paridores.

 

Finalment, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), mitjançant el projecte “Detecció robusta de l'amoníac per millorar el benestar dels animals i reduir els costos de producció” vol mostrar als ramaders de porcí la tecnologia per mesurar l’amoníac en naus ramaderes porcines. L’objectiu és estudiar com fer ús de sensors d’amoníac fiables, selectius, resistents i de baix cost, basats en capes nanoestructurades d’òxid metàl·lic crescudes sobre membranes microelectromecàniques (MEMS). L'electrònica que controlarà els sensors estarà dissenyada perquè els sensors funcionin amb potencial superficial constant. Aquest nou mode de funcionament, no convencional i patentat pel grup proponent, permet millorar dràsticament el temps de resposta del sensor, alhora que permet modular-ne també la sensibilitat. D’aquesta manera, s’obtindrà l’adaptabilitat necessària per als forts canvis ambientals que es poden donar en entorns agrícoles, ja que les solucions que existeixen avui en dia en el mercat per detectar amoníac no poden ser utilitzades fàcilment i de manera quotidiana per professionals no especialitzats.

Aquestes activitats demostratives finalitzen durant el 2024 i són finançades pel  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022.

Font: DACC