DOSSIER TÈCNIC | 19/03/2024  Ruralcat

Dossier Tècnic nº 126: “La Cogestió Pesquera a Catalunya”

Aquest monogràfic fa una radiografia sobre la cogestió pesquera, un model de governança de la pesca basat en la participació de tots els actors en la presa de decisions.

Dossier Tècnic nº 126: “La Cogestió Pesquera a Catalunya”.

El Dossier Tècnic nº 126: “La Cogestió Pesquera a Catalunya” s’enfoca a un model de governança pesquera pioner, la cogestió pesquera, que els darrers anys s’ha vist reconegut per les més altes instàncies internacionals, i que consisteix en la participació de tots els actors en la presa de decisions. És a dir, les normes que regeixen les pesqueres s’acorden en els Comitès de  Cogestió conformats per representants de l’administració, del sector pesquer, de l’àmbit científic i de les organitzacions mediambientalistes, tots en igualtats de condicions.

A més a més, el ciutadà també se sent interpel·lat en tot aquest procés, gràcies a la gestió participativa, que ofereix al consumidor la possibilitat d’accedir a un producte proper, de qualitat excel·lent, amb un compromís social i també mediambiental.

Així doncs, en aquest dossier es fa una radiografia de la feina feta a Catalunya en aquest àmbit, a través de diversos articles tècnics, sobre la història de com s’ha arribat a la cogestió pesquera a Catalunya; la visió de la cogestió des del punt de vista dels diferents actors que hi intervenen; quins són els instruments que conformen la cogestió; els diferents comitès de cogestió que s’han establert fins al moment; el Consell Català de Cogestió Marítima; i, el balanç de la cogestió en els cinc anys de funcionament. També hi ha altres models de cogestió pesquera, i pautes per una cogestió modèlica.

El Dossier s’acaba amb una entrevista a Miguel Bernal, secretari executiu de la Comissió General de Pesca de la Mediterrània de l’Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), que ens parla sobre els beneficis que pot aportar la cogestió pesquera a la pesca a la mar Mediterrània; així com, de les accions que s’haurien d’impulsar per fer més atractiva la pesca per a joves i afavorir el relleu generacional; la inclusió de les dones al sector pesquer; i la millora de la sostenibilitat en la pesca.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, d’universitats i centres de recerca i del sector.

Font: DACC