REG | 21/03/2024  Ruralcat

S’inicia la campanya de reg 2024

El 19 de març es va iniciar la campanya de reg 2024 i van començar els enviaments de les Recomanacions de reg que es generen amb l’eina de RuralCat.

L’eina de Recomanacions de reg ajuda a conèixer les necessitats hídriques de les plantes per saber l'aigua que cal aportar amb el reg. (Foto: Escola Agrària de Tàrrega).

El dia 19 de març es va posar en marxa la campanya de reg 2024. L'Oficina del Regant, ubicada a l’Escola Agrària de Tàrrega del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), gestiona l’eina Recomanacions de reg, que calcula les necessitats hídriques d'acord amb les dades diàries meteorològiques per l’estació de referència que cada usuari esculli en caracteritzar la seva explotació.

Un any més es continuarà amb les recomanacions seguint el mateix procediment de càlcul de necessitats hídriques totals dels conreus. No obstant això, des de l’Oficina del Regant s’intentarà portar a terme el màxim acompanyament als usuaris que es trobin localitzats en territori on s’ha declarat estat d’emergència per sequera I i II, on l’ús de l’aigua per reg agrícola té una restricció del 80%, tal com recull el Pla especial de Sequera (PES).

Així mateix, us informem que el PES contempla la possibilitat de presentar un Pla d’Estalvi d’Aigua (PEA), de tramitació individual o de forma col·lectiva (comunitats de regants, o d’usuaris o d’agrupació de productors) amb la finalitat d’alleugerir el nivell de restricció establert.

L’Eina de Reg de RuralCat és una eina senzilla de suport a la decisió de quant i quan regar cada setmana. Només cal definir una sèrie de paràmetres relatius a l'estació meteorològica, el cultiu i el sistema de reg i es pot obtenir setmanalment una recomanació de reg per al cultiu via e-mail. Les dades meteorològiques s'actualitzen cada dimarts amb les dades de la setmana immediatament anterior.

Les recomanacions es poden rebre setmanalment via correu electrònic, activant el servei de missatgeria en el mateix moment que es dona d’alta la finca o, també, en l'apartat Gestió de cultius i/o Gestió de jardins

Per a la gestió de la campanya del reg i per a poder tenir informació sobre les estratègies de reg, hi ha diverses eines dins de l’espai de l’Oficina del Regant de RuralCat i també en el Butlletí de l’Oficina del Regant:

Recomanacions genèriques per zones (Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Girona, Barcelona i Catalunya Central) que s’envia a les llistes de distribució, es publica als diaris i es pot consultar a la pàgina web de l’Oficina del Regant.

Recomanacions adaptades a zones de reg: a Algerri-Balaguer, al Segarra Garrigues, al CAyC Aitona, al CAyC Alguaire i al CAyC Raimat, que també trobareu disponible per la consulta a la mateixa pàgina web.

Fitxa Tècnica del funcionament de l’Eina de recomanacions de reg de Ruralcat.

- Bústia d’assessorament on podeu realitzar consultes sobre temes agronòmics, d’instal·lacions de reg, temes legals i temes energètics de comunitats de regants entre d’altres. Per accedir a aquest servei només cal posar-se en contacte amb l’Oficina del Regant – EA de Tàrrega a través del telèfon 973 310 715 o a través del correu electrònic reg@ruralcat.cat.

 

Font: Oficina del Regant