REG | 21/03/2024  Ruralcat

El reg digital permetrà al sector vitivinícola català mantenir la seva producció amb un 40% menys d'aigua

Un estudi impulsat per l’Institut Català de la Vinya i el Vi i l’Oficina del Regant d’Acció Climàtica marca el camí per al disseny de reg de suport de la vinya per garantir la viabilitat del sector tot i la sequera.

La xarxa de sensors meteorològics i d’humitat del terra faciliten dades que permeten recomanar el millor moment per regar i el volum necessari per a estalviar aigua.

Després de 6 anys de seguiment d’unes finques demostratives de reg en vinya a la vall del Corb a Verdú, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), a través de l’Oficina del Regant, ubicada a l’Escola Agrària de Tàrrega, ha compartit l’experiència i ha analitzat i valorat els resultats d’aquest estudi fet per l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) amb els viticultors. Tot això es va fer en una jornada tècnica, organitzada fa uns dies, una manera pràctica de transferir el que s’ha après fins ara i veure quin camí queda per recórrer.

El projecte, conegut com a Regvallcorb, s’ha fet a la DO Costers del Segre i es planteja com un suport digitalitzat en el reg de la vinya per tal de garantir la viabilitat del sector tot i la sequera. Amb aquest objectiu, s’ha creat una xarxa de sensors meteorològics i d’humitat del terra en diferents estratègies de reg. Amb les dades obtingudes, es redacta un butlletí informatiu que recomana l’oportunitat i el volum de reg.

En aquest temps, ha quedat demostrat que, si es té un coneixement global dels factors que condicionen el reg, es pot reduir el volum d’aigua aportada entre un 30 i un 40% respecte de les dosis indicades com a referència, i, tot i mantenir aquesta reducció en la dosi, els nivells de producció i de qualitat del vi han estat dins els criteris determinats per la DO Costers del Segre.

Així, el volum mitjà de reg aplicat en els darrers 6 anys en la vinya de referència ha estat de 1.180 m3, amb un màxim de 1.370 m3 i un mínim de 930 m3, segons les condicions de cada any. Aquests volums es consideren com a reg de suport, que és el reg per compensar les necessitats hídriques que té un cultiu i que no satisfà l’aigua de pluja a fi de sobreviure i donar una producció rendible i de qualitat. Seguint aquests mateixos criteris tècnics, s’ha realitzat la recomanació de dosi i moment de reg en els butlletins enviats als viticultors de la vall del Corb com a suport en la decisió de la gestió del reg.

Pel que fa a la producció, s’ha demostrat que la introducció del reg monitoritzat a la vinya de secà permet mantenir-la estable durant els anys i evita que en èpoques de sequera, com la que vivim, pateixi grans davallades. Amb la introducció del reg en aquest tipus de cultiu, s’aconsegueix mantenir la collita a uns nivells adequats, tant econòmics com de qualitat.

Aquest 2024, el DACC destinarà 72 milions d’euros a inversions destinades a la millora i modernització de regadius. També s’han previst 4 milions en plantes fotovoltaiques per al bombament solar amb l’objectiu de ser més eficients i sostenibles. A banda, també es destinaran 7 M€ a ajuts a les comunitats de regants del nostre país com a eines essencials per millorar el sistema de regadiu del nostre sector agrari.

 

Font: DACC

Informació relacionada