PESCA | 26/03/2024  Ruralcat

Es posa en marxa un projecte pilot d'un vaixell pesquer demostrador per promoure la transició energètica en el sector pesquer

La finalitat del projecte és identificar buits tecnològics i de coneixement i proposar solucions baixes en carboni i eficients energèticament.

El projecte europeu està obert a qualsevol estat membre de la Unió Europea i es poden presentar candidatures fins a l’11 de juny.

La Comissió Europea, en el marc del programa Projectes Pilot i Accions de Preparació (PPAA), convoca un projecte pilot per finançar un vaixell pesquer demostrador per promoure la transició energètica en el sector pesquer.

L'objectiu general de la convocatòria de propostes és donar suport a la transició energètica en el sector de la pesca marina abordant els buits tecnològics i de coneixement i promovent solucions baixes en carboni i eficients energèticament.  

L'objectiu específic és demostrar la viabilitat d'utilitzar tecnologies alternatives de propulsió i/o altres solucions, incloses les digitals, per millorar el rendiment energètic d'un vaixell de pesca marítima i per omplir els buits d'informació i coneixements sobre el potencial i la compatibilitat de tecnologies per al sector pesquer.  

Quan sigui possible, l'acció també hauria de donar suport a la reducció del soroll submarí que afecta les espècies, com els mamífers marins. Aquesta convocatòria pretén finançar un vaixell pesquer demostrador de 12 metres o més d'eslora, que s'utilitzarà per dur a terme proves de diferents tecnologies alternatives de propulsió, rendiment energètic i reducció d'emissions, incloses les digitals. El vaixell existent serà equipat amb la més prometedora d'aquestes tecnologies. 

Els impactes esperats del projecte inclouen:

- Desenvolupar i demostrar solucions viables per als vaixells de pesca que millorin el rendiment energètic, inclosa la reducció d'emissions i costos de gasos d'efecte hivernacle (GEH)

- Augmentar el coneixement sobre els reptes, beneficis i impactes (inclosos els econòmics, ambientals i en termes de salut i seguretat dels pescadors) de diferents tecnologies destinades a millorar el rendiment energètic i d'emissions dels vaixells pesquers. 

- Enfortir la comprensió del potencial per adaptar les tecnologies existents al sector pesquer. 

- Conscienciar i ampliar les possibilitats que s'ofereixen als pescadors per ser més eficients energèticament i iniciar la transició energètica dels vaixells pesquers. 

Per a dur a terme aquest projecte pilot, es compta amb un pressupost de 2,2 milions d’euros i la convocatòria està oberta fins a l’11 de juny.

 

Font: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea

Informació relacionada