INNOVACIÓ | 26/03/2024  Ruralcat

Ja es poden consultar diverses infografies que expliquen la participació i l’estratègia del DACC en projectes europeus, R+D+i i bioeconomia

Es tracta d’un material útil i pràctic per fer difusió de la contribució del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) en aquests 3 camps.

Les infografies es poden consultar a la web de l’Oficina de Bioeconomia i de Xarxa-i.cat.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha publicat un seguit d’infografies per explicar i divulgar, de forma senzilla, clara i directa, l’estratègia d’R+D+i i bioeconomia i la seva participació en projectes europeus.

El DACC és responsable de les polítiques agroalimentàries i forestals, de les de conservació dels espais naturals i de la biodiversitat, de les adreçades a la lluita contra el despoblament del món rural i de la mitigació del canvi climàtic, inclosa la política energètica. En una situació marcada pels greus efectes del canvi climàtic són molts els reptes de futur que s’han d’abordar. Plagues, sòls més degradats, més freqüència de sequeres i inundacions, més risc d’incendis forestals, l’acidificació del mar, etc., en són exemples. Catalunya necessita emprendre el camí de la revolució verda i ho ha de fer de la mà del sector ambientalista i del sector agroalimentari. No menys important, aquest Departament vol liderar les polítiques en pro de la cohesió territorial mitjançant el desenvolupament rural que, alhora, ha d’aconseguir-se colze a colze amb la producció d’aliments i la conservació dels espais naturals.

Així doncs, per poder fer front a aquests reptes de país, el DACC impulsa una forta estratègia d’R+D+i, que s’explica en aquesta infografia: la recerca i la innovació és una eina cabdal que des de fa anys s’impulsa des del Departament. Segons les últimes dades disponibles de 2022, en total el DACC va gestionar prop de 83,7 M€ relacionats directament o indirectament amb l’R+D+i. Una part important d’aquesta despesa és l’aportació als centres de recerca, però també hi ha inversió directa en innovació i a través de fons competitius per a projectes europeus. És necessari mobilitzar l’R+D+i i la participació de les diferents unitats del Departament en aquests programes europeus de projectes estratègics per tal d’atendre els grans reptes de país i poder així liderar les transicions futures i aconseguir un sistema alimentari més sostenible, just, equitatiu i saludable, un sistema energètic neutre en emissions i respectuós amb el medi ambient, garantir la conservació del patrimoni natural i els seus serveis ecosistèmics, un sistema territorial equilibrat, dinàmic i just i finalment, un sistema hidrològic més eficient en el consum i adaptat al canvi climàtic.

En aquest marc, els projectes Europeus són de gran transcendència, i s’expliquen en aquest altra infografia. Quantitativament, aquests projectes són una proporció reduïda de tota la inversió en R+D+i del DACC, no obstant això, aquests projectes són molt importants per al desenvolupament de noves solucions, noves polítiques i noves metodologies per a la implementació d’aquestes. Els projectes europeus són una eina estratègica que té un disseny orientat a crear models i a servir de palanques de canvi. La participació en aquests projectes ens permet trobar solucions als reptes que tenim plantejats i també enriqueix els coneixements i la visió de les persones que hi participen. La cooperació internacional i l’intercanvi que això suposa els fa un recurs prioritari en el desenvolupament de polítiques que ens cal potenciar.

El passat 2023 i en el transcurs dels últims programes, el Departament ha estat participant en més de 60 projectes diferents; des de projectes Life i Horizon, fins a diferents Interreg, que han aprofundit en temàtiques molt diverses i de gran transcendència per a la societat. Actualment, hi ha prop de 30 projectes europeus de vigents i ja hi ha sol·licitats més de 20 projectes més, fet que demostra la vigent clara aposta per aquests projectes i l’interès del DACC en continuar impulsant-los.

Des del 2026 el pressupost total de tots els projectes ha ascendit a 221,8 M€, dels quals 11,6 M€ corresponen al DACC. En general, un 5% del pressupost de tots els projectes és adjudicat al DACC. Això demostra un clar compromís en els projectes i una gran implicació en el disseny i gestió.

Les principals temàtiques han estat en la producció d’aliments, la gestió sostenible del territori, la recuperació dels ecosistemes degradats i revertir la pèrdua de biodiversitat, garantir l’abastament d’aigua en quantitat i qualitat suficient i finalment, la transició energètica cap a una economia neutra en carboni, i l’impuls de la bioeconomia.

Sobre aquest últim punt, la bioeconomia, el DACC també ha preparat un seguit de material gràfic per informació sobre l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030, que inclou la producció de bioproductes, bioconstrucció, bioembalatges i bioenergia a partir de biomassa. El seu propòsit és ser una oportunitat per al sector agroalimentari, forestal i marítim, per avançar cap a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i garantir l’equilibri territorial.

Totes les infografies es poden consultar a la web de l’Oficina de Bioeconomia i de Xarxa-i.cat.

 

Font: DACC